Härnbosjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE677836-155112
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Härnebosjön (WA82567906)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Härnebosjön (WA82567906)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Härnebosjön (WA82567906)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Härnebosjön (WA82567906)
Stationen skapades: 2011-02-28 14:40 av Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:26 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Söderhamn - 2182
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Skärjån - SE49000
Åtgärdsområde
Gästriklands kustvatten
Startår
1987
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6777174
SWEREF99 TM Östlig: 594475

RT 90 2,5 gon V - X: 6778360
RT 90 2,5 gon V - Y: 1551120

WGS84 Latitud: 61,1178014260838
WGS84 Longitud: 16,7534099868892

ETRS-89 Latitud: 61.11779
ETRS-89 Longitud: 16.75340

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar SK10 Härnbosjön
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Växtplankton i sjöar SK10 Härnbosjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton   4 gånger per år 1987 2011
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 1987 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1987 2011
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1987 2011
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1987 2011
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 1987 2011
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1987 2011
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1987 2011
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1987 2011
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1987 2011
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1987 2011
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1987 2011
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1987 2011
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1987 2011
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1987 2011
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1987 2011
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1987 2011
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1993 2011
SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 2006 2011