Senaste nytt

  • Tillgänglighet i VISS 2020-11-17 Nu finns en redogörelse för tillgänglighet i VISS. Där hittar du information om brister i tillgänglighet. Det finns också kontaktuppgifter om du behöver hjälp att använda delar av webben som inte uppfyller krav på tillgänglighet.

    Enligt webbtillgänglighetsdirektivet ska alla myndigheter publicera en tillgänglighetsredogörelse på sina webbplatser. Redogörelsen ska ge en beskrivning av hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven i direktivet.

    Du hittar tillgänglighetsredogörelsen i fliken Om VISS som finns i längst upp i VISS menyrad.

    Tillgänglighetsredogörelse

    Har du frågor om tillgängligheten i VISS eller vill ha hjälp att använda delar av webbplatsen som du inte kommer åt är du välkommen att kontakta VISS-supporten på viss_support@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Jönköpings telefonväxel 010-223 60 00.

Mera nyheter...