Senaste nytt

  • Uppdaterade åtgärdsbehov 2022-12-14 I den tredje vattenförvaltningscykeln har vattenmyndigheterna uppskattat hur mycket fosfor och kvävebelastningen behöver minska för att vattenförekomster ska nå ekologisk god status. Informationen når du bland annat via modulen "Åtgärdsbehov".

    I den tredje vattenförvaltningscykeln har vattenmyndigheterna uppskattat hur mycket fosfor och kvävebelastningen behöver minska för att nå vattenförekomster ska nå ekologisk god status. 

    Informationen finns nu sammanställd per vattenförekomst. Du hittar den i modulen "Åtgärdsbehov" när du scrollar ned på sidan som beskriver den vattenförekomst du valt.

    Alternativt kan du hitta informationen direkt i referensbiblioteket i VISS: ID 55168

    Det finns även en rapport som beskriver hur åtgärdsbehoven är beräknade: Metod för beräkning av åtgärdsbehovet för övergödning

Mera nyheter...