Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Norrbottens skärgårds kustvatten (WA25246031)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Norrbottens skärgårds kustvatten (WA25246031)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Norrbottens skärgårds kustvatten (WA25246031)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Norrbottens skärgårds kustvatten (WA25246031)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kalix - 2514
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Norra Bottenviken kust
Startår
2005
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7311711
SWEREF99 TM Östlig: 880559

RT 90 2,5 gon V - X: 7309354
RT 90 2,5 gon V - Y: 1843974

WGS84 Latitud: 65.7003332803
WGS84 Longitud: 23.3070105648

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Ka16 Ytterstlandet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Växtplankton   1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 2005 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Syrgasförhållanden   3 gånger per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Näringsämnen Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Näringsämnen Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Näringsämnen TOC 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Prioriterade ämnen   1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Temperaturförhållande   3 gånger per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Försurning   1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 2005 -