Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ulrika (WA48294020)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ulrika (WA48294020)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ulrika (WA48294020)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ulrika (WA48294020)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Linköping - 0580
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Startår
-
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön 3416 Ulrika
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST080 Ulrika
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST080 Ulrika

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön pH   1 gång per år 2012 2015
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   Tre gånger 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   Tre gånger 2001 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Alkalinitet   1 gång per år 2012 2015
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   annat 2017 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   Tre gånger 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   Tre gånger 2001 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2015 2015
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Nitratkväve   1 gång per år 2012 2015
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Arsenik   annat 2017 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kadmium och kadmiumföreningar   annat 2015 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kvicksilver och kvicksilverföreningar   annat 2017 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   annat 2017 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Klorid   1 gång per år 2012 2015
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Atrazin   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   Tre gånger 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   Tre gånger 2001 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Sulfat   1 gång per år 2012 2015
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalfosfor   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   annat 2017 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   annat 2017 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   annat 2017 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Atrazin   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bensen   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,2-dikloretan   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   Tre gånger 2001 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Ammonium   1 gång per år 2012 2015
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Konduktivitet   1 gång per år 2012 2015
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Nitrat   1 gång per år 2012 2015
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bentazon   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Cyanazin   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diklorprop   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Dimetoat   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diuron   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Isoproturon   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi MCPA   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Simazin   En gång 2013 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Krom   1 gång per år 2015 2015
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2015 2015
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Bly och blyföreningar   1 gång per år 2015 2015
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater   1 gång per år 2014 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diuron   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Isoproturon   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bly och blyföreningar   annat 2017 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nickel och nickelföreningar   annat 2017 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Polyaromatiska kolväten (PAH)   annat 2017 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Simazin   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Triklormetan (kloroform)   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Krom   annat 2015 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Zink   annat 2017 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Koppar   annat 2017 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bentazon   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Cyanazin   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diklorprop   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Dimetoat   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Glyfosat   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kloridazon   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 MCPA   annat 0 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Koppar   1 gång per år 2012 2015
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   Tre gånger 2001 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi BAM   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   Tre gånger 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klopyralid   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   Tre gånger 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Fluroxipyr   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   Tre gånger 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metamitron   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metribuzin   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   Tre gånger 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   Tre gånger 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   Tre gånger 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   Tre gånger 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   Tre gånger 2001 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Totalaluminium   Var fjärde år 2008 2015
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Barium   1 gång per år 2008 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kalcium   1 gång per år 2012 2015
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kemisk syreförbrukning, Mn   1 gång per år 2012 2015
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Fluor   1 gång per år 2008 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Vattenfärg   1 gång per år 2012 2015
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Järn   1 gång per år 2012 2015
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kalium   1 gång per år 2012 2015
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Magnesium   1 gång per år 2012 2015
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Mangan   1 gång per år 2012 2015
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Natrium   1 gång per år 2012 2015
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Nitrit   1 gång per år 2012 2015
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Fosfat   1 gång per år 2012 2015
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Strontium   1 gång per år 2008 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Temperatur   2 gånger per år 2008 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön TOC   1 gång per år 2012 2015
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Grumlighet   1 gång per år 2012 2015
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metamitron   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metribuzin   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metsulfuronmetyl   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Tifensulfuronmetyl   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Tetrakloretylen   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Trikloretylen   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Trikloreten och Tetrakloreten   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kobolt   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Vanadin   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Fosfat   annat 2017 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrit   annat 2017 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alifater   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Desetylatrazin   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 BAM   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bitertanol   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Etofumesat   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Fenoxaprop   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Fluroxipyr   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Iprodion   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klopyralid   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Imazapyr   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metazaklor   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi PFAS 11   En gång 2014 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Uran   1 gång per år 2016 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kvinmerac   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Terbutylazin   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Desisopropylatrazin   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Hexazinon   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorsulfuron   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metazaklor   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Imazapyr   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Toluen   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Etylbensen   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Xylen   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Aromater   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorfenoler   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,1,1-Trikloretan   annat 2017 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,1,2-Trikloretan   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Cis-1,2-dikloreten   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,2-diklorpropan   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 PFAS 11   annat 0 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bekämpningsmedel - enskilt ämne   annat 2017 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bekämpningsmedel - alla ämnen   annat 2017 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakningAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial