Ängsvik

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE616499-162950
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ängsvik (WA41596847)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ängsvik (WA41596847)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ängsvik (WA41596847)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ängsvik (WA41596847)
Stationen skapades: 2015-01-12 13:50 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Stockholm - 01
Kommun
Värmdö - 0120
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Startår
2008
Slutår
2011

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial