Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Enköpingsåsen Heby-Härnevi (WA42617205)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Enköpingsåsen Heby-Härnevi (WA42617205)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Enköpingsåsen Heby-Härnevi (WA42617205)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Enköpingsåsen Heby-Härnevi (WA42617205)
Stationen skapades: 2012-09-18 13:34 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:47 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Uppsala - 03
Kommun
Heby - 0331
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Tämnarån
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa