Alnarp reserv

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE617000-132000
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SV Skånes kalkstenar (WA69177643)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SV Skånes kalkstenar (WA69177643)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SV Skånes kalkstenar (WA69177643)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SV Skånes kalkstenar (WA69177643)
Stationen skapades: 2011-03-04 15:47 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Skåne - 12
Kommun
Lomma - 1262
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE90091
Åtgärdsområde
Öresund
Startår
2007
Slutår
2010

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Alnarp reserv

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län pH   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Alkalinitet   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Arsenik   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Kadmium och kadmiumföreningar   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Bekämpningsmedel   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Kalcium   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Syrgas   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Nitrat   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Bly och blyföreningar   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Klorid   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Konduktivitet   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Ammonium   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Sulfat   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Järn   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Kalium   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Magnesium   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Mangan   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Natrium   Fyra gånger 2007 2010

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Källa
Brunn Ja Beslutad