Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Staffanstorp - 1230
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Höje å - SE91000
Åtgärdsområde
Höjeå
Startår
1982
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6169322
SWEREF99 TM Östlig: 390597

RT 90 2,5 gon V - X: 6172725
RT 90 2,5 gon V - Y: 1339880

WGS84 Latitud: 55.6574119372
WGS84 Longitud: 13.2611072302

ETRS-89 Latitud: 55.65740
ETRS-89 Longitud: 13.26109

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Höje å Vattenkemi 10 Höje å Bjällerup
SRK, Höje å Metaller i vattendrag 10 Höje å Bjällerup

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Höje å Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Syrgasförhållanden Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1989 -