Fjelie Tångaväg

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE617829-379483
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Furulund (WA57001576)
Stationen skapades: 2019-01-30 14:21
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Skåne - 12
Kommun
Lomma - 1262
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Höje å - SE91000
Åtgärdsområde
Höjeå
Startår
2016
Slutår
2016
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6178299
SWEREF99 TM Östlig: 379483

RT 90 2,5 gon V - X: 6181835
RT 90 2,5 gon V - Y: 1328863

WGS84 Latitud: 55,7353953227726
WGS84 Longitud: 13,080602337095

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi 30000_526 Fjelie Tångaväg

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi pH   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Alkalinitet   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Klorid   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Totalkväve   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Totalfosfor   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Konduktivitet   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Ammonium   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Nitrat   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Sulfat   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Kalcium   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Järn   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Kalium   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Natrium   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Mangan   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi TOC   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Magnesium   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Fosfat   1 gång per år 2016 2016
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Fluor   1 gång per år 2016 2016

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Arbetsmaterial
Natura 2000