Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Önnerupsbäcken (WA34557068)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Önnerupsbäcken (WA34557068)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Önnerupsbäcken (WA34557068)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Önnerupsbäcken (WA34557068)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Lomma - 1262
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Höje å - SE91000
Åtgärdsområde
Höjeå
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6175431
SWEREF99 TM Östlig: 378787

RT 90 2,5 gon V - X: 6178975
RT 90 2,5 gon V - Y: 1328135

WGS84 Latitud: 55.7094747223
WGS84 Longitud: 13.0708065013

ETRS-89 Latitud: 55.70946
ETRS-89 Longitud: 13.07079

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Höje å Bottenfauna i vattendrag 23a Önnerupsbäcken
SRK, Höje å Vattenkemi 23a Önnerupsbäcken
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag 23a Önnerupsbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Höje å Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   1 gång per år 1988 -
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2003 2003
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2003 2003
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2003 2003
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger En gång 2003 2003
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager En gång 2003 2003
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 0 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Höje å Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Syrgasförhållanden Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen TOC Fler än 20 gånger per år 1991 -
SRK, Höje å Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1982 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Höje åBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Höje åNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve