Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE642077-150234 (WA97423348)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE642077-150234 (WA97423348)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE642077-150234 (WA97423348)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE642077-150234 (WA97423348)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Kinda - 0513
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST079 Torsåkra
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST079 Torsåkra

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön pH   5 gånger vart sjätte år 2007 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   8 gånger per år 2008 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Alkalinitet   1 gång per år 2007 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   8 gånger per år 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   8 gånger per år 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   8 gånger per år 2008 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Nitratkväve   1 gång per år 2007 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   8 gånger per år 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Arsenik   Två gånger 2008 2008
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kadmium och kadmiumföreningar   Två gånger 2008 2008
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   8 gånger per år 2008 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Klorid   1 gång per år 2007 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Arsenik   Två gånger 2008 2008
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   Två gånger 2008 2008
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   6 gånger per år 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   6 gånger per år 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   8 gånger per år 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   6 gånger per år 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   6 gånger per år 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   8 gånger per år 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bly och blyföreningar   Två gånger 2008 2008
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nickel och nickelföreningar   Två gånger 2008 2008
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Krom   8 gånger per år 2008 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Sulfat   1 gång per år 2007 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bly och blyföreningar   Två gånger 2008 2008
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   Två gånger 2008 2008
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Krom   8 gånger per år 2008 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Ammonium   1 gång per år 2007 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Konduktivitet   1 gång per år 2007 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Nitrat   1 gång per år 2007 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   - 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kobolt   - 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Vanadin   - 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   - 2008 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Fluor   1 gång per år 2007 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Järn   1 gång per år 2007 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kalcium   1 gång per år 2007 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kalium   1 gång per år 2007 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Magnesium   1 gång per år 2007 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Mangan   1 gång per år 2007 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Natrium   1 gång per år 2007 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   8 gånger per år 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   8 gånger per år 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   8 gånger per år 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   8 gånger per år 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   8 gånger per år 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   6 gånger per år 2008 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Koppar   1 gång per år 2007 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Zink   En gång 2008 2008
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Koppar   6 gånger per år 2008 2008
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   - 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   8 gånger per år 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kobolt   - 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   8 gånger per år 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Vanadin   - 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   8 gånger per år 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   8 gånger per år 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   - 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   6 gånger per år 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   8 gånger per år 2008 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Zink   En gång 2008 2008
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Koppar   6 gånger per år 2008 2008
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   - 2008 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kemisk syreförbrukning, Mn   2 gånger per år 2007 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Nitrit   1 gång per år 2007 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   - 2008 2009

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakningAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial