Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Enköpingsåsen-Ockelbo (WA86690725)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Enköpingsåsen-Ockelbo (WA86690725)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Enköpingsåsen-Ockelbo (WA86690725)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Enköpingsåsen-Ockelbo (WA86690725)
Stationen skapades: 2015-01-12 09:55 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Ockelbo - 2101
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Testeboån - SE51000
Åtgärdsområde
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000