Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Söder om Torrsjö (SE640383-143966)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Söder om Torrsjö (SE640383-143966)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Söder om Torrsjö (SE640383-143966)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Torrsjö (WA33664867)
Stationen skapades: 2015-01-12 09:56 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2019-05-29 13:27 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Jönköping - 06
Kommun
Nässjö - 0682
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000