Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE650305-154749 (WA54302558)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE650305-154749 (WA54302558)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE650305-154749 (WA54302558)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE650305-154749 (WA54302558)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Norrköping - 0581
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE66067
Åtgärdsområde
Startår
1999
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön 1559 Kvarsebo VT407
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST073 Kvarsebo VT407
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST073 Kvarsebo VT407

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön pH   3 gånger per år 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   En gång 2012 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Alkalinitet   3 gånger per år 2012 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   - 1999 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Konduktivitet   3 gånger per år 2012 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   En gång 2012 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kalcium   3 gånger per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Järn   3 gånger per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Mangan   3 gånger per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Temperatur   13 gånger per år 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alifater   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi BAM   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   En gång 2012 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Magnesium   3 gånger per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Grumlighet   4 gånger per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Koliforma bakterier   4 gånger per år 2015 2015
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alifater   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 BAM   - 1999 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakningKonduktivitet

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial