Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SKRÄBEÅN: Havet-Ivösjön (Skräbeån) (WA55585011)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SKRÄBEÅN: Havet-Ivösjön (Skräbeån) (WA55585011)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SKRÄBEÅN: Havet-Ivösjön (Skräbeån) (WA55585011)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SKRÄBEÅN: Havet-Ivösjön (Skräbeån) (WA55585011)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-20 16:59 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Bromölla - 1272
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
1966
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6211628
SWEREF99 TM Östlig: 466989

RT 90 2,5 gon V - X: 6214160
RT 90 2,5 gon V - Y: 1416800

WGS84 Latitud: 56.04871816
WGS84 Longitud: 14.4700470203

ETRS-89 Latitud: 56.04871
ETRS-89 Longitud: 14.47003

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Skräbeån Metaller i vattendrag 23 Skräbeån, vid Käsemölla
SRK, Skräbeån Kiselalger i vattendrag 23 Skräbeån, vid Käsemölla
SRK, Skräbeån Bottenfauna i vattendrag 23 Skräbeån, vid Käsemölla
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag 23 Skräbeån, vid Käsemölla

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Skräbeån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   1 gång per år 1988 -
SRK, Skräbeån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2012 -
SRK, Skräbeån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2012 -
SRK, Skräbeån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2012 -
SRK, Skräbeån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2012 -
SRK, Skräbeån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2012 -
SRK, Skräbeån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2012 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Metaller i vattendrag Näringsämnen   1 gång per år 2002 -
SRK, Skräbeån Metaller i vattendrag Näringsämnen Mangan 1 gång per år 2002 -
SRK, Skräbeån Metaller i vattendrag Näringsämnen Järn 1 gång per år 2002 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1966 2012
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2003 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Mangan 1 gång per år 1999 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   1 gång per år 1999 -
SRK, Skräbeån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2002 -
SRK, Skräbeån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2002 -
SRK, Skräbeån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1999 -
SRK, Skräbeån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1999 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1999 -
SRK, Skräbeån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2002 2011
SRK, Skräbeån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1999 -
SRK, Skräbeån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1999 -
SRK, Skräbeån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1999 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1966 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 1999 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 1999 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 1999 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2008 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 1999 -
SRK, Skräbeån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2002 -
SRK, Skräbeån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 1 gång per år 2002 -
SRK, Skräbeån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 1 gång per år 1999 -
SRK, Skräbeån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 1 gång per år 2002 2006
SRK, Skräbeån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 2002 -
SRK, Skräbeån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, SkräbeånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, SkräbeånNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet