Eskelhem/Övide

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE622087-165298
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mellersta Gotland - Klintehamn (WA91750038)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mellersta Gotland - Klintehamn (WA91750038)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mellersta Gotland - Klintehamn (WA91750038)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mellersta Gotland - Klintehamn (WA91750038)
Stationen skapades: 2015-01-12 09:44 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE118117
Åtgärdsområde
Startår
2008
Slutår
2016

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000