Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Listerbyån (WA40703398)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Listerbyån (WA40703398)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Listerbyån (WA40703398)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Listerbyån (WA40703398)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:05 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Blekinge - 10
Kommun
Ronneby - 1081
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE81082
Åtgärdsområde
Listerbyån/Angelån
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6227491
SWEREF99 TM Östlig: 524760

RT 90 2,5 gon V - X: 6229354
RT 90 2,5 gon V - Y: 1474778

WGS84 Latitud: 56.1917405807
WGS84 Longitud: 15.398991001

ETRS-89 Latitud: 56.19173
ETRS-89 Longitud: 15.39897

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Blekinge län Kiselalger i vattendrag li19 Listerby
KÖ, Ronneby kommun Vattenkemi i vattendrag Listerbyån Listerbyån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Ronneby kommun Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1996 -
KÖ, Ronneby kommun Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1996 -
KÖ, Ronneby kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1996 -
KÖ, Ronneby kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1996 -
KÖ, Ronneby kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1996 -
KÖ, Ronneby kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1996 -
KÖ, Ronneby kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1996 -
KÖ, Ronneby kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1996 -
KÖ, Ronneby kommun Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1996 -
KÖ, Ronneby kommun Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1996 -
KÖ, Ronneby kommun Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1996 -
KÖ, Ronneby kommun Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1996 -
KÖ, Ronneby kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1996 -
KÖ, Ronneby kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1996 -
KÖ, Ronneby kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1996 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Blekinge län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2016 -
KEU, Blekinge län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2016 -
KEU, Blekinge län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2016 -
KEU, Blekinge län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var tredje år 2016 -
KEU, Blekinge län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var tredje år 2016 -
KEU, Blekinge län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var tredje år 2016 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Ronneby kommunFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
KEU, Blekinge länPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningKEU, Blekinge länPåväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet