Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  MIEÅN: Östersjön - Långasjön (WA23017508)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  MIEÅN: Östersjön - Långasjön (WA23017508)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  MIEÅN: Östersjön - Långasjön (WA23017508)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  MIEÅN: Östersjön - Långasjön (WA23017508)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:03 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Blekinge - 10
Kommun
Karlshamn - 1082
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mieån - SE85000
Åtgärdsområde
Mieån
Startår
1999
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6227325
SWEREF99 TM Östlig: 490347

RT 90 2,5 gon V - X: 6229590
RT 90 2,5 gon V - Y: 1440350

WGS84 Latitud: 56.1907904808
WGS84 Longitud: 14.844458578

ETRS-89 Latitud: 56.19078
ETRS-89 Longitud: 14.84445

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Blekinge län Elfiske i vattendrag mi28 Mieån, Ned gamla bron
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Kiselalger i vattendrag mi28 Mieån, Ned gamla bron

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Blekinge län Elfiske i vattendrag Fisk   Vart annat år 1999 -
KEU, Blekinge län Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) Vart annat år 1999 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var sjätte år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Blekinge länFisk
RMÖ, Blekinge län, SötvattenPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningRMÖ, Blekinge län, SötvattenPåväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet