Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån (WA11631056)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån (WA11631056)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån (WA11631056)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån (WA11631056)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:03 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Blekinge - 10
Kommun
Ronneby - 1081
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Bräkneån - SE84000
Åtgärdsområde
Bräkneån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6227770
SWEREF99 TM Östlig: 506235

RT 90 2,5 gon V - X: 6229850
RT 90 2,5 gon V - Y: 1456250

WGS84 Latitud: 56.1948519527
WGS84 Longitud: 15.1004933174

ETRS-89 Latitud: 56.19484
ETRS-89 Longitud: 15.10047

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag 12 Bräkneån, mynningsområdet
SRK, Bräkneån Kisealger 12 Bräkneån, mynningsområdet
SRK, Bräkneån Bottenfauna i vattendrag 12 Bräkneån, mynningsområdet
SRK, Bräkneån Elfiske i vattendrag 12 Bräkneån, mynningsområdet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Bräkneån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   1 gång per år 1986 2011
SRK, Bräkneån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT 1 gång per år 0 2011
SRK, Bräkneån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 0 2011
SRK, Bräkneån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA 1 gång per år 0 2011
SRK, Bräkneån Elfiske i vattendrag Fisk   Var tredje år 0 -
SRK, Bräkneån Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) Var tredje år 0 -
SRK, Bräkneån Kisealger Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2012 -
SRK, Bräkneån Kisealger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2012 -
SRK, Bräkneån Kisealger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2012 -
SRK, Bräkneån Kisealger Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2012 -
SRK, Bräkneån Kisealger Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2012 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 0 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 0 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2012 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 0 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 1987 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, BräkneånFisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, BräkneånNäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet