Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån (WA11631056)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån (WA11631056)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån (WA11631056)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån (WA11631056)
Stationen skapades: 2012-03-05 14:22
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Blekinge - 10
Kommun
Ronneby - 1081
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Bräkneån - SE84000
Åtgärdsområde
Bräkneån
Startår
1976
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6231218
SWEREF99 TM Östlig: 506135

RT 90 2,5 gon V - X: 6233300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1456190

WGS84 Latitud: 56,2258283798675
WGS84 Longitud: 15,0989567577263

ETRS-89 Latitud: 56.22582
ETRS-89 Longitud: 15.09894

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Hydrologiska grundnätet Oreglerad vattennivå och flöde 2189 BRÄKNE-HOBY

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Hydrologiska grundnätet Oreglerad vattennivå och flöde Hydrologisk regim vattendrag   Kontinuerlig mätning 1976 -
NMÖ, Hydrologiska grundnätet Oreglerad vattennivå och flöde Hydrologisk regim vattendrag Vattenflöde vattendrag Kontinuerlig mätning 1976 -
NMÖ, Hydrologiska grundnätet Oreglerad vattennivå och flöde Hydrologisk regim vattendrag Vattennivå vattendrag Kontinuerlig mätning 1976 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Hydrologiska grundnätetHydrologisk regim vattendrag

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000