Spandelstorp

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE623436-163541
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Spandelstorp (WA56842122)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Spandelstorp (WA56842122)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Spandelstorp (WA56842122)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Spandelstorp (WA56842122)
Stationen skapades: 2015-01-19 15:26 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2018-09-19 08:17 av Länsstyrelsen i Blekinge län
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Blekinge - 10
Kommun
Karlskrona - 1080
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Lyckebyån - SE80000
Åtgärdsområde
Startår
2007
Slutår
2020

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial