Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Asby (WA60235498)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Asby (WA60235498)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Asby (WA60235498)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Asby (WA60235498)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Ydre - 0512
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Startår
2001
Slutår
2016

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön 2166 Asby
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST066 Asby
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST066 Asby

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön pH   5 gånger per år 2009 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   1 gång per år 2001 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Vattenfärg   3 gånger per år 2009 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Järn   9 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Mangan   9 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Temperatur   5 gånger per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Grumlighet   9 gånger per år 2007 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alifater   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   1 gång per år 2001 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alifater   1 gång per år 2001 2014

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningVER, Östergötland, grundvattenkemiAmmonium
Konduktivitet
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000