Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE640965-146057 (WA33481379)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE640965-146057 (WA33481379)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE640965-146057 (WA33481379)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE640965-146057 (WA33481379)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Ydre - 0512
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Startår
1998
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön 2169 Rydsnäs
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST076 Rydsnäs
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST076 Rydsnäs

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön pH   5 gånger per år 2009 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   Tre gånger 2001 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   Tre gånger 2001 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   2 gånger per år 1998 2004
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   2 gånger per år 1998 2004
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   Tre gånger 2001 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 1998 2004
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 1998 2004
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   Tre gånger 2001 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   - 1999 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Vattenfärg   3 gånger per år 2009 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Järn   9 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Mangan   9 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Temperatur   5 gånger per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Grumlighet   9 gånger per år 2007 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   - 1999 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kemisk syreförbrukning, Mn   9 gånger per år 2007 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   - 1999 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakningpH

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial