Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön (WA79289586)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön (WA79289586)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön (WA79289586)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön (WA79289586)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Blekinge - 10
Kommun
Karlskrona - 1080
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Lyckebyån - SE80000
Åtgärdsområde
Lyckebyån
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6235648
SWEREF99 TM Östlig: 545550

RT 90 2,5 gon V - X: 6237270
RT 90 2,5 gon V - Y: 1495670

WGS84 Latitud: 56.2634842896
WGS84 Longitud: 15.7353725457

ETRS-89 Latitud: 56.26348
ETRS-89 Longitud: 15.73536

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag ly23 Lillån, Åstugan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   3 gånger per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 3 gånger per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 3 gånger per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   3 gånger per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 3 gånger per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   3 gånger per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 3 gånger per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Försurning   3 gånger per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 3 gånger per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 3 gånger per år 1996 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Blekinge länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet