15 Kättilsmåla uppstr Havsjödiket

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE623855-149480
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Blekinge - 10
Kommun
Karlskrona - 1080
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Lyckebyån - SE80000
Åtgärdsområde
Lyckebyån
Startår
1988
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6236917
SWEREF99 TM Östlig: 544665

RT 90 2,5 gon V - X: 6238550
RT 90 2,5 gon V - Y: 1494800

WGS84 Latitud: 56.2749710009
WGS84 Longitud: 15.721307569

ETRS-89 Latitud: 56.27496
ETRS-89 Longitud: 15.72129

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Lyckebyån Vattenkemi 15 Kättilsmåla uppstr Havsjödiket

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1994 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1988 2009