SRK, Lyckebyån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-25 11:58
Sötvatten
Löpande program
Lyckebyåns Vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1989
-
Pågående
Kalmar
Blekinge
Kronoberg
2011-02-18 14:01
2015-06-01 14:33
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 10 Kyrksjön SE626748-148744 10 Kyrksjön LY1055 Kyrksjön Lyckebyån
2 11 Västersjön SE626126-148664 11 Västersjön LY1060 Västersjön Lyckebyån
3 12 Fur riksväg 123 SE626067-148732 12 Fur riksväg 123 LY1065 LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön Lyckebyån
4 14 Stubbelycke SE624230-149175 14 Stubbelycke LY1075 LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön Lyckebyån
5 16a Kättilsmåla nedströms Lillåns tillflöde SE623710-149545 16a Kättilsmåla Lillåns tillflöde LY1085 LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön Lyckebyån
6 16b Mariefors SE623275-149210 16b Mariefors LY1090 LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön Lyckebyån
7 17 Lyckeby SE622995-149105 17 Lyckeby LY1095 LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön Lyckebyån
8 3 Infl Transjön SE629624-147654 3 Infl Transjön LY1015 Lyckebyån Lyckebyån
9 5 Riksväg 25 SE629010-148209 5 Riksväg 25 LY1025 Lyckebyån: Bjurbäcken - Yggersrydsjön Lyckebyån
10 54 Uppstr Löften SE628046-147553 54 Uppstr Löften LY3320 Linneforsån Lyckebyån
11 55 Linnefors SE627119-148529 55 Linnefors LY3350 Linneforsån: Lyckebyån - Törn Lyckebyån
12 56 Bäck från Långasjö SE627368-148016 56 Bäck från Långasjö LY3330 Lyckebyån
13 57 Törn SE627074-148362 57 Törn LY3340 Törn Lyckebyån
14 6 Getasjökvarn SE628278-148478 6 Getasjökvarn LY1030 Lyckebyån: Bjurbäcken - Yggersrydsjön Lyckebyån
15 7 Getasjön SE628250-148550 7 Getasjön LY1035 Getasjön Lyckebyån
16 8 Målaregården-Västraby SE627580-148577 8 Västraby LY1045 Lyckebyån: Gusemålabäcken - Bjurbäcken Lyckebyån
17 Bjurbäckens utlopp SE627710-148465 Bjurbäckens utlopp LY3190 Bjurbäcken Lyckebyån
18 Lyckebyån vid Långemåla SE625160-149271 Lyckebyån vid Långemåla LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön Lyckebyån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 15 Kättilsmåla uppstr Havsjödiket SE623855-149480 15 Kättilsmåla uppstr Havsjödiket LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön Lyckebyån
2 9a Rövaredalen SE627210-148665 9a Rövaredalen Lyckebyån: Linneforsån - Gusemålabäcken Lyckebyån