Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Blekinge - 10
Kommun
Karlskrona - 1080
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Lyckebyån - SE80000
Åtgärdsområde
Lyckebyån
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6240630
SWEREF99 TM Östlig: 541573

RT 90 2,5 gon V - X: 6242300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1491750

WGS84 Latitud: 56.3086056121
WGS84 Longitud: 15.6719558945

ETRS-89 Latitud: 56.30860
ETRS-89 Longitud: 15.67194

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Lyckebyån Vattenkemi LY1075 14 Stubbelycke
SRK, Lyckebyån Påväxtalger LY1075 14 Stubbelycke
SRK, Lyckebyån Bottenfauna LY1075 14 Stubbelycke
SRK, Lyckebyån Elfiske LY1075 14 Stubbelycke

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lyckebyån Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 2002 -
SRK, Lyckebyån Bottenfauna Bottenfauna ASPT 1 gång per år 2002 -
SRK, Lyckebyån Bottenfauna Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 2002 -
SRK, Lyckebyån Bottenfauna Bottenfauna MISA 1 gång per år 2002 -
SRK, Lyckebyån Elfiske Fisk   1 gång per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Elfiske Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Påväxtalger Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1994 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Sulfat 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, LyckebyånBottenfauna
Fisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, LyckebyånNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger