Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Emmaboda - 0862
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Lyckebyån - SE80000
Åtgärdsområde
Lyckebyån
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6258939
SWEREF99 TM Östlig: 536930

RT 90 2,5 gon V - X: 6260670
RT 90 2,5 gon V - Y: 1487320

WGS84 Latitud: 56.4734822624
WGS84 Longitud: 15.5994913869

ETRS-89 Latitud: 56.47347
ETRS-89 Longitud: 15.59948

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Lyckebyån Påväxtalger LY1065 12 Fur riksväg 123
SRK, Lyckebyån Vattenkemi LY1065 12 Fur riksväg 123
SRK, Lyckebyån Bottenfauna LY1065 12 Fur riksväg 123

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lyckebyån Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1996 2009
SRK, Lyckebyån Bottenfauna Bottenfauna ASPT 1 gång per år 1996 2009
SRK, Lyckebyån Bottenfauna Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 1996 2009
SRK, Lyckebyån Bottenfauna Bottenfauna MISA 1 gång per år 1996 2009
SRK, Lyckebyån Påväxtalger Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Sulfat 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, LyckebyånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur