Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Emmaboda - 0862
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Lyckebyån - SE80000
Åtgärdsområde
Lyckebyån
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6271859
SWEREF99 TM Östlig: 529620

RT 90 2,5 gon V - X: 6273680
RT 90 2,5 gon V - Y: 1480160

WGS84 Latitud: 56.5900692153
WGS84 Longitud: 15.4823166308

ETRS-89 Latitud: 56.59006
ETRS-89 Longitud: 15.48230

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Lyckebyån Vattenkemi LY3330 56 Bäck från Långasjö

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1991 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1991 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1991 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1991 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1991 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1991 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1991 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1991 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1991 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1991 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1991 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1991 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1991 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1991 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1991 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1991 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Sulfat 6 gånger per år 1991 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -