Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bjurbäcken (WA28813375)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bjurbäcken (WA28813375)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bjurbäcken (WA28813375)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bjurbäcken (WA28813375)
Stationen skapades: 2011-02-18 14:08 av Länsstyrelsen i Kalmar län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:15 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Emmaboda - 0862
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Lyckebyån - SE80000
Åtgärdsområde
Lyckebyån
Startår
2010
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6275331
SWEREF99 TM Östlig: 534074

RT 90 2,5 gon V - X: 6277100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1484655

WGS84 Latitud: 56,6209508149932
WGS84 Longitud: 15,5552740465171

ETRS-89 Latitud: 56.62094
ETRS-89 Longitud: 15.55527

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Lyckebyån Vattenkemi LY3190 Bjurbäckens utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Järn 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Sulfat 6 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, LyckebyånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, LyckebyånNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenArsenik