9a Rövaredalen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE627210-148665
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lyckebyån: Linneforsån - Gusemålabäcken (WA84488324)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lyckebyån: Linneforsån - Gusemålabäcken (WA84488324)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lyckebyån: Linneforsån - Gusemålabäcken (WA84488324)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lyckebyån: Linneforsån - Gusemålabäcken (WA84488324)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Emmaboda - 0862
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Lyckebyån - SE80000
Åtgärdsområde
Lyckebyån
Startår
2001
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6270356
SWEREF99 TM Östlig: 536126

RT 90 2,5 gon V - X: 6272100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1486650

WGS84 Latitud: 56.5761104501
WGS84 Longitud: 15.588030518

ETRS-89 Latitud: 56.57610
ETRS-89 Longitud: 15.58802

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Lyckebyån Vattenkemi 9a Rövaredalen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 2001 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 2001 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 2001 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 2001 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2001 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen   En gång 2009 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2009 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2009 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 2001 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2001 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2001 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2001 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 2001 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 2001 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2001 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2001 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 2001 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 2001 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 2001 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2001 2009