Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lyckebyån: Gusemålabäcken - Bjurbäcken (WA93124460)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lyckebyån: Gusemålabäcken - Bjurbäcken (WA93124460)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lyckebyån: Gusemålabäcken - Bjurbäcken (WA93124460)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lyckebyån: Gusemålabäcken - Bjurbäcken (WA93124460)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-10-31 15:21 av Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Emmaboda - 0862
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Lyckebyån - SE80000
Åtgärdsområde
Lyckebyån
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6274044
SWEREF99 TM Östlig: 535203

RT 90 2,5 gon V - X: 6275800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1485770

WGS84 Latitud: 56.6093118391
WGS84 Longitud: 15.5735086323

ETRS-89 Latitud: 56.60930
ETRS-89 Longitud: 15.57350

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 LY1045 8 Målaregården-Västraby
SRK, Lyckebyån Påväxtalger LY1045 8 Västraby
SRK, Lyckebyån Bottenfauna LY1045 8 Västraby
SRK, Lyckebyån Elfiske LY1045 8 Västraby
SRK, Lyckebyån Vattenkemi LY1045 8 Västraby

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lyckebyån Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1996 2009
SRK, Lyckebyån Bottenfauna Bottenfauna ASPT 1 gång per år 1996 2009
SRK, Lyckebyån Bottenfauna Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 1996 2009
SRK, Lyckebyån Bottenfauna Bottenfauna MISA 1 gång per år 1996 2009
SRK, Lyckebyån Elfiske Fisk   1 gång per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Elfiske Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 2001 -
SRK, Lyckebyån Påväxtalger Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1988 -
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen   1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Alaklor 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Antracen 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Fluoranten 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Hexaklorbensen 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Oktylfenol 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Pentaklorbensen 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Triklorbensener 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Trifluralin 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Aldrin 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Dieldrin 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Endrin 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen DDT 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Isodrin 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 1 gång per år 2010 2011
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Prioriterade ämnen i vatten, prioämnesprojektet 2009-2012 Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten 1 gång per år 2010 2011
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Sulfat 12 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, LyckebyånFisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, LyckebyånFisk
Påväxt-kiselalger
Särskilda förorenande ämnenArsenik