Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Linneforsån (WA18684626)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Linneforsån (WA18684626)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Linneforsån (WA18684626)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Linneforsån (WA18684626)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Lessebo - 0761
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Lyckebyån - SE80000
Åtgärdsområde
Lyckebyån
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6278582
SWEREF99 TM Östlig: 524913

RT 90 2,5 gon V - X: 6280460
RT 90 2,5 gon V - Y: 1475530

WGS84 Latitud: 56.6507357411
WGS84 Longitud: 15.4063159687

ETRS-89 Latitud: 56.65073
ETRS-89 Longitud: 15.40630

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Elfiske Dams kvarn sibbamåla
SRK, Lyckebyån Vattenkemi LY3320 54 Uppstr Löften
SRK, Lyckebyån Bottenfauna LY3320 54 Uppstr Löften

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lyckebyån Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Bottenfauna Bottenfauna ASPT 1 gång per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Bottenfauna Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Bottenfauna Bottenfauna MISA 1 gång per år 1996 -
KEU, Kronobergs län Elfiske Fisk   En gång 1996 1996
KEU, Kronobergs län Elfiske Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) En gång 1996 1996

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1994 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Sulfat 6 gånger per år 1988 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, LyckebyånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, LyckebyånBottenfauna
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenArsenik