KEU, Kronobergs län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Effektuppföljningens syfte är att ge underlag för bedömning av kalkningens kemiska och biologiska måluppfyllelse, planering av kalkningen på kort och lång sikt och optimering av kalknings- och biologiska återställningsinsatser. Effektuppföljningen sker i form av vattenkemisk och biologisk uppföljning. Den vattenkemiska uppföljningen utgör basen i effektuppföljningsprogrammet. Uppföljningen av biologin syftar till att komplettera den vattenkemiska uppföljningen framförallt i områden där det vattenkemiska resultatet är osäkert samt att följa upp resultat av biologisk återställning. Den biologiska uppföljningen sker i form av nätprovfiske, bottenfaunaundersökningar och elfiske.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Kronobergs län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1972
-
Pågående
Kronoberg
Jönköping
Halland
Skåne
Kalmar
2011-03-17 17:41
2021-12-15 12:01
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 115 Örkens utlopp SE632915-145155 Omlöp Böksholm Örken Mörrumsån
2 175 Sörabysjöns utlopp SE632496-144338 Sörabysjön Sörabysjön Mörrumsån
3 178 Helgasjön Arabyviken SE630900-143600 Helgasjön Helgasjön Mörrumsån
4 305 Innaren SE631950-144750 Innaren Innaren Mörrumsån
5 350 Obyåns mynning i Salen SE630025-142215 Lissbro upp vägbron OBYÅN: Salen - vid Krokön Mörrumsån
6 426 Drättingesjöns utlopp SE632601-145366 Nedströms vägbro Drättingesjön Mörrumsån
7 469 Växjösjön mitt SE630500-143950 Växjösjön Växjösjön Mörrumsån
8 54 Uppstr Löften SE628046-147553 Dams kvarn sibbamåla Linneforsån Lyckebyån
9 Agnagöl utlopp SE625769-144080 Agnagöl utlopp a127 Agnagöl Mieån
10 Agunnarydsjön utlopp SE628983-139933 Agunnarydsjön utlopp c110 Agunnarydsjön Helge å
11 Alstern SE631903-147605 Alstern 162 Alstern Alsterån
12 Alstern utlopp SE631903-147612 Alstern utlopp a080 Alstern Alsterån
13 Alsterån 1.7 km nedstr Skahus SE631930-147946 Alsterån 1.7 km nedstr Skahus ALSTERÅN: Forsaån - Alstern Alsterån
14 Alsterån vid Dalen SE631595-148905 Alsterån vid Dalen b070 ALSTERÅN: Lillån - Forsaån Alsterån
15 Angsebosjön SE634554-143950 Angsebosjön 098 Angsebosjön Mörrumsån
16 Angsebosjön utlopp SE634545-143869 Angsebosjön utlopp c007 WA36598150 Mörrumsån
17 Angsjön utlopp SE628971-140218 Angsjön utlopp b150 Angsjön Helge å
18 Arasjön övre utlopp SE626300-144082 Arasjön övre utlopp a050 Övre Arasjön Mieån
19 Are sjö utlopp SE631666-145096 Aresjö utlopp e015 Are Sjö Mörrumsån
20 Aresjö sjöpr släna SE632215-146021 Aresjö sjöpr släna a130 Are Sjö Mörrumsån
21 Asasjön utlopp SE633007-143929 Asasjön utlopp c120 Asasjön Mörrumsån
22 Askaken utlopp SE630173-135565 Askaken utlopp c030 LIDHULTSÅN: Unnen - Stensjön Lagan
23 Attsjön utlopp SE630908-146024 Attsjön utlopp a050 Attsjön Ronnebyån
24 Badebodaån ekholma SE633021-148673 Badebodaån ekholma e130 BADEBODAÅN: Kiasjön - Bäck från Hultbren Alsterån
25 Badebodaån Mada kvarn SE632910-144200 Badebodaån Mada kvarn e080 BADEBODAÅN: Kiasjön - Bäck från Hultbren Alsterån
26 Bastaremålabäcken SE625742-143868 Bastaremålabäcken a075 Bastaremålabäcken Mieån
27 Bastesjön neds SE633085-144147 Bastesjön neds b050 Kvarnabäcken Mörrumsån
28 Bergalund u dos SE627382-145018 Bergalund u dos a045 WA90093036 Bräkneån
29 Bergsjön SE198662-451092 Bergsjön Bergsjön Mörrumsån
30 Binningen utlopp SE626535-146928 Biningen utlopp a045 Biningen Nättrabyån
31 Björkesjö st mitt SE632922-147946 Björkesjö st mitt e110 Stora Björkesjö Alsterån
32 Björkesjö utlopp SE633873-148281 Björkesjö utlopp a010 Tängelå Emån
33 Björkesjön SE626599-142252 Björkesjön 156 Björkesjön Skräbeån
34 Björkesjön utlopp SE626631-142270 Björkesjön utlopp a010 Björkesjön Skräbeån
35 Björksjön st mitt SE632758-148057 Björksjön st mitt e090 Stora Björksjön Alsterån
36 Björkönaån SE630835-136012 Björkönaån BJÖRKÖNAÅ: Unnen - Yasjön Lagan
37 Björkönaån Björkön SE630863-136036 Björkönaån Björkön BJÖRKÖNAÅ: Unnen - Yasjön Lagan
38 Björnsjön utlopp SE630464-147254 Björnsjön utlopp b060 Björnsjön Ronnebyån
39 Boasjön mitt SE629363-136480 Boasjön mitt d110 Boasjön Lagan
40 Bocksjöbäck u lugn SE633854-143781 Bocksjöbäck u lugn c070 WA45733714 Mörrumsån
41 Bodasjö mitt SE628887-136872 Bodasjö mitt d080 Bodasjö Lagan
42 Bolmen SE197666-429759 Bolmen Bolmen Lagan
43 Borrasjön utlopp SE630146-141021 Borrasjön utlopp b060 Borrasjön Helge å
44 Bostorpaån Näsby kvarn SE631694-146247 Bostorpaån Näsby kvarn k030 Aggaå Mörrumsån
45 Bråtasjön hangsjöå SE633187-143181 Bråtasjön hangsjöå d020 Mörrumsån
46 Bråtasjön neds SE633932-143776 Bråtasjön neds c030 Lugnån: Asasjön - Holmeshultasjön Mörrumsån
47 Bräkneån Knällsberg SE625742-144901 Bräkneån Knällsberg a065 BRÄKNEÅN: Lillån - Tiken Bräkneån
48 Bräkneån vid Nytorp SE625900-144857 Bräkneån vid Nytorp BRÄKNEÅN: Lillån - Tiken Bräkneån
49 Bräkneån, Ygdens utlopp SE626955-144910 Bräkneån, Ygdens utlopp a050 BRÄKNEÅN: Tiken - Ygden Bräkneån
50 Brändasjö utlopp SE629636-142930 Brändasjö utlopp i140 Brändasjö Mörrumsån
51 Burken SE634030-143245 Burken 101 Burken Mörrumsån
52 Burken mitt SE634081-143222 Burken mitt c058 Burken Mörrumsån
53 Byasjön utlopp SE632951-144190 Byasjön utlopp B055 Byasjön Mörrumsån
54 Bäck från vännesjö SE627900-135778 Bäck från Vännesjö i018 VÄNNEÅN: Lagan - Vännesjö Lagan
55 Bäck från össjasjön SE627973-135670 Bäck från Össjasjön i043 Lagan
56 Bäck till rottnen SE629693-145641 Bäck till Rottnen a110 Bommabäck Ronnebyån
57 Bäck vid nottebäck SE633045-146183 Bäck vid nottebäck a095 WA23904729 Mörrumsån
58 Bägaryd u dos SE628383-136553 Bägaryd u dos D040 Hinnån Lagan
59 Bökönasjön utlopp SE627895-139172 Bökönasjön utlopp d030 HELGE Å: Lillån - Skeppshultasjön Helge å
60 Dammån SE632137-147160 Dammån uppstr väg 23 Dammån Alsterån
61 DANSJÖN SE631338-142516 Dansjön Dansjön Mörrumsån
62 Djupasjön utlopp SE626349-146985 Djupasjön utlopp a040 Bäck från Djupasjön Nättrabyån
63 Drevsjön utlopp SE625938-143764 Drevsjön utlopp a020 Mieån
64 Drevån 1 km nedströms Drevsjön SE625745-143875 Drevån 1 km nedströms Drevsjön A075 Mieån Mieån
65 Drevån grönteboda SE625673-143897 Drevån grönteboda a080 Mieån
66 Eff lj a010 krokegöl utlopp SE630690-147912 Eff lj a010 krokegöl utlopp A010 Lyckebyån
67 Eff mö i015 ebbön u dos SE628161-142303 Ebbön u dos I015 Bäck från Vasen Mörrumsån
68 Elensbäck u dos SE627673-141687 Elensbäck u dos a085 WA62003841 Helge å
69 Enasjön utlopp SE627865-137873 Enasjön utlopp e070 ISSJÖABÄCKEN: Hängasjön - Tuvesjön Helge å
70 Fagerekeån nedstr dos SE629708-146461 Fagerekeån nedstr dos c037 Fagerekeån Ronnebyån
71 Fagerekeån u dos SE630071-146607 Fagerekeån u dos c033 Fagerekeån Ronnebyån
72 Femlingen SE196832-443223 Femlingen Femlingen Helge å
73 Feresjön utlopp SE631811-145296 Feresjön utlopp e005 Feresjön Mörrumsån
74 Feresjön utlopp SE633861-143952 Feresjön utlopp c110 RÄVABÄCKEN: Asasjön - Skärlen Mörrumsån
75 Fersjön utlopp SE633898-143289 Fersjön utlopp c050 Fersjön Mörrumsån
76 Fibbleån nedst dos SE629584-145914 Fibbleån nedst dos a095 RONNEBYÅN: Fibbleån Ronnebyån
77 Fiolen SE633025-142267 Fiolen Fiolen Mörrumsån
78 Flogmyran SE628023-142476 Flogmyran u dos i017 Mörrumsån
79 Flyxen mitt SE631755-138353 Flyxen mitt e020 KÅTÅN: Kösen - Flyxen Lagan
80 Flåren mitt SE632390-139625 Flåren Flåren Lagan
81 Forsaån SE631953-147954 Forsaån b050 Forsaån Alsterån
82 Forsaån Boabäck SE631930-147945 Forsaån Boabäck 002 Forsaån Alsterån
83 Forsaån ned våtmark SE632095-147421 Forsaån ned våtmark 005 Forsaån Alsterån
84 Forsaån nedströms landsvägen SE632155-143185 Forsaån nedströms landsvägen 043 Forsaån Alsterån
85 Frösjön utlopp SE626639-143962 Frösjön utlopp l030 WA13807244 Mörrumsån
86 Förhultasjön utlopp SE633421-142218 Förhultasjön utlopp g030 LEKARYDSÅN: Bäck från Fiolen - Gyslättasjön Mörrumsån
87 Garanshultasjön u SE628297-141014 Garanshultasjön u a130 HELGE Å: Garanshultasjön - Brohult Helge å
88 Garanshultasjön ut SE628102-140891 Garanshultasjön ut a140 Garanshultasjön Helge å
89 Gassjön SE631597-144514 Gassjön 110 Gassjön Mörrumsån
90 Gassjön SE633844-147402 Gassjön e015 Gassjön Alsterån
91 Getesjön mitt SE626172-136433 Getesjön mitt g070 Getesjön Lagan
92 Getsjön utlopp SE626404-142148 Getsjön utlopp a080 Getsjön Skräbeån
93 Gillbonderydsjön SE630902-149171 Gillbonderydsjön a030 BARKABÄCKEN: Ljungbyån - Kulltorp Ljungbyån
94 Gisshultasjön utlopp SE633319-144290 Gisshultasjön utlopp b040 Gisshultasjön Mörrumsån
95 Gissjön utlopp SE634081-143094 Gissjön utlopp a010 Gissjön Lagan
96 Grysshultasjö utlopp SE627517-136085 Grysshultasjö utlopp i110 Grysshultasjö Lagan
97 Gryten SE627547-141669 Gryten 027 Gryten Helge å
98 Gryten nerstr SE627506-141652 Gryten nerstr a090 Gryten Helge å
99 Grytsjön nedre mitt SE626049-142089 Grytsjön nedre mitt a150 Norra Grytsjön Skräbeån
100 Gunnaltasjön neds SE628576-135352 Gunnaltasjön neds K110 Ålkistebäcken Lagan
101 Gårdsjön utlopp SE633719-142912 Gårdsjön utlopp a023 Gårdsjön Lagan
102 Hacksjön Asa mitt SE634192-143517 Hacksjön mitt C015 Hacksjön Mörrumsån
103 Hacksjön Lädja mitt SE633461-142934 Hacksjön Lädja mitt d005 Hacksjön Mörrumsån
104 Hacksjön utlopp SE629519-146094 Hacksjön utlopp a160 Hacksjön Ronnebyån
105 Hagasjön mitt SE626369-141618 Hagasjön mitt a015 Hagasjön Helge å
106 Hagesjön utlopp SE631257-143201 Hagesjön utlopp d060 Hagesjön Mörrumsån
107 Hagsvarten utlopp SE627384-142667 Hagsvarten utlopp i070 Hagsvarten Mörrumsån
108 Hallaryd SE626270-138031 Hallaryd LILLÅN: Helge å - Stuvhult Helge å
109 Hannabadsjön utlopp SE625952-136176 Hannabadsjön utlopp g020 STRÖMMABÄCKEN: Lokasjön - Köphultasjö Lagan
110 Hedasjön mitt SE630556-146612 Hedasjön mitt c010 Fagerekeån Ronnebyån
111 Helgasjön SE631663-140982 Helgasjön Helgasjön Helge å
112 Helge å linnefalla SE626504-138260 Helge å linnefalla d110 HELGE Å: Lillån vid Hallaryd - Lillån vid Delary Helge å
113 Helge å nerstr stensjön SE629283-139940 Helge å nerstr stensjön c095 HELGE Å: Agunnarydsjön - Stensjön Helge å
114 Helge å Sunnerfors SE630520-140320 Helge å Sunnerfors 012 HELGE Å: Ryssbysjön - Ålabäcken Helge å
115 Helge å Sälleberg SE630625-147105 Helge å Sälleberg HELGE Å: Ryssbysjön - Ålabäcken Helge å
116 Helge å visseltofta SE625692-138024 Helge å Visseltofta d120 Helge å: Vieån - Lillån Hallaryd Helge å
117 Hemmesjösjön neds SE630268-144797 Hemmesjösjön neds k130 Mörrumsån
118 Hinnerydssjöarna utlopp SE627844-136525 Hinnerydssjöarna utlopp d025 Hinnån Lagan
119 Hisshultasjön mitt SE634162-143081 Hisshultasjön mitt A015 Hisshultasjön Lagan
120 Hjortserydsjön utlopp SE628932-135368 Hjortserydsjön utlopp k010 Hjortserydsjön Lagan
121 Hjortserydssjön SE628924-135375 Hjortserydssjön Hjortserydsjön Lagan
122 Hjärtsjön SE198564-462456 Hjärtsjön Hjärtsjön Alsterån
123 Hjärtsjön SE632515-146675 Hjärtsjön Hjärtsjön Alsterån
124 Hjärtsjön hökh utlopp SE632363-147301 Hjärtsjön hökh utlopp a070 Hjärtsjön Alsterån
125 Holmasjön mitt SE631067-146113 Holmasjön mitt a020 RONNEBYÅN: Fibbleån Ronnebyån
126 Holmasjön neds SE633324-144612 Holmasjön neds b030 Mörrumsån
127 Holmsjön mitt SE626680-138518 Holmsjön mitt f010 Holmsjön Helge å
128 Horgefjorden mitt SE627034-142839 Horgefjorden mitt m010 Mörrumsån
129 Horshagasjön utlopp SE633782-146323 Horshagasjön utlopp a070 Horshagasjön Mörrumsån
130 Hovgårdssjön utlopp SE632304-148681 Hovgårdssjön utlopp c055 Lillån Alsterån
131 Hultasjön SE633267-143371 Hultasjön 122 Hultasjön Mörrumsån
132 Hultasjön mitt SE626625-142881 Hultasjön mitt n015 Hultasjön Mörrumsån
133 Hultbren mitt SE633184-147350 Hultbren mitt e065 Hultbren Alsterån
134 Hundsjöbäcken u vivljunga SE627626-135852 Hundsjöbäcken u vivljunga i085 WA71276503 Lagan
135 Hunnsberg u dos SE629789-135267 Hunnsberg u dos c015 WA79057851 Lagan
136 Husjön mitt SE626528-141876 Husjön mitt a010 Husjön Helge å
137 Husjönäs u dos SE626242-142012 Husjönäs u dos a145 Grytån Skräbeån
138 Hyllen SE196967-454091 Hyllen Hyllen Bräkneån
139 Hyllen utlopp SE627310-144624 Hyllen utlopp a010 Hyllen Bräkneån
140 Hyllsjön utlopp SE629554-146452 Hyllsjön utlopp c040 Fagerekeån Ronnebyån
141 Hålsjön nerstr SE630481-135510 Hålsjön nerstr c065 WA54821565 Lagan
142 Hängasjön SE197094-434148 Hängasjön Hängasjön Helge å
143 Hängasjön utlopp SE627649-138238 Hängasjön utlopp e090 Hängasjön Helge å
144 Häradsbäck u dos SE626806-141700 Häradsbäck u dos a022 Helge å
145 Härlatorp u dos SE632041-141833 Härlatorp u dos h073 WA17469882 Mörrumsån
146 Härlatorpssjön SE631939-141805 Härlatorpssjön mitt H075 Härlatorpssjön Mörrumsån
147 Hättegöl SE625946-144197 Hättegöl Hätte Gyl Mieån
148 Högsjön mitt SE628800-134775 Högsjön mitt k030 Högsjön Lagan
149 Hökabäcken nedströms väg SE632062-148025 Hökabäcken nedströms väg 003 Hökabäcken Alsterån
150 Hökabäcken vid väg SE632110-147415 Hökabäcken vid väg a075 Hökabäcken Alsterån
151 Hökasjön mitt SE632782-148366 Hökasjön mitt c030 Hökasjön Alsterån
152 Hökasjön mitt Asa SE634259-144085 Hökasjön mitt Asa c035 Hökasjön Mörrumsån
153 Hökasjön neds SE633941-143806 Hökasjön neds c040 Mörrumsån
154 Hönshyltefjorden SE196464-449327 Hönshyltefjorden Hönshyltefjorden Mörrumsån
155 Hössjön utlopp SE626302-143622 Hössjön utlopp a010 Mieån
156 Idesjö utlopp SE632410-149138 Idesjö utlopp e150 HINDABÄCKEN: Tämmen - Frögöl Alsterån
157 Juven utlopp SE633793-147693 Juven utlopp e030 Juven Alsterån
158 Kalkhult u dos SE630193-147179 Kalkhult u dos b063 LESSEBOÅN: Fagerhultsån Ronnebyån
159 Kalvasjön utlopp SE627976-139648 Kalvasjön utlopp d010 Kalvasjön Helge å
160 Kattesjön SE627951-140287 Kattesjön Kattesjön Helge å
161 Kinnen SE196639-460148 Kinnen Kinnen Ronnebyån
162 Kinnen utlopp SE626235-146544 Kinnen utlopp e040 Kinnen Ronnebyån
163 Klackabäcken SE629636-145874 Klackabäcken a100 Bråtabäcken Ronnebyån
164 Kolvesjö neds SE633933-145978 Kolvesjö neds a060 Sågebäcken Mörrumsån
165 Koppan utlopp SE634050-143032 Koppan utlopp a020 Koppan Lagan
166 Krampen nedre neds SE626167-142568 Krampen nedre neds a070 SNÖVLEBODAÅN: Bäck vid Bymåla - Karssjön Skräbeån
167 Krampen övre mitt SE626781-142306 Krampen övre mitt a020 SNÖVLEBODAÅN: Bäck vid Bymåla - Karssjön Skräbeån
168 Kraxasjön nedstr SE625842-136447 Kraxasjön nedstr g030 Bäck från Kraxasjön Lagan
169 KROKFJORDEN SE626289-145811 Krokfjorden Krokfjorden Ronnebyån
170 Kroksjön fagraskruv mitt SE633070-147606 Kroksjön fagraskruv mitt b027 Kroksjön Alsterån
171 Kroksjön mitt SE626562-142148 Kroksjön mitt a075 Kroksjön Skräbeån
172 Kroksjön nerstr SE629796-140774 Kroksjön nerstr b127 WA31981061 Helge å
173 Kroksjön utlopp SE626309-146835 Kroksjön utlopp a035 Kroksjön Nättrabyån
174 Kroksjön utlopp SE627650-144602 Kroksjön utlopp a020 Kroksjön Bräkneån
175 Krokån u länsgräns SE628336-135184 Krokån u länsgräns k120 KROKÅN: Blankan - Kråkesjön Lagan
176 Krokån väg 25 SE629251-135605 Krokån väg 25 k070 KROKÅN: Blankan - Kråkesjön Lagan
177 Krokån, Flammabygget SE627870-134995 Krokån, Flammabygget KROKÅN: Blankan - Kråkesjön Lagan
178 Krokån, Täppet SE628345-135210 Krokån KROKÅN: Blankan - Kråkesjön Lagan
179 Kvarntorp u dos SE627980-141013 Kvarntorp u dos a135 Pellabäcken Helge å
180 Kvesen SE196693-461875 Kvesen Kvesen Nättrabyån
181 Kvesen utlopp SE626405-147092 Kvesen utlopp a020 Kvesen Nättrabyån
182 Kåpsjön nedstr SE627885-135683 Kåpsjön nedstr I050 Lagan
183 Kårestadsån 150 m ned Sågtorpet SE631095-145440 Kårestadsån 150 m ned Sågtorpet AGGAÅ: Årydsjön - Linnebjörkesjön Mörrumsån
184 Kårestadsån Toramosse SE631096-145439 Kårestadsån Toramosse k080 AGGAÅ: Årydsjön - Linnebjörkesjön Mörrumsån
185 Kårestadsån väg 25 SE630443-145256 Kårestadsån väg 25 k090 AGGAÅ: Årydsjön - Linnebjörkesjön Mörrumsån
186 Källhultasjö utlopp SE628819-136785 Källhultasjö utlopp d050 Källhultasjö Lagan
187 Käskhultasjön mitt SE627601-137856 Käskhultasjön mitt e078 ISSJÖABÄCKEN: Hängasjön - Tuvesjön Helge å
188 Kölaboda u dos SE626984-138816 Kölaboda u dos d088 WA70667551 Helge å
189 Kölabodasjön neds SE627115-138778 Kölabodasjön neds d090 WA55721037 Helge å
190 Köphultasjö utlopp SE625699-135910 Köphultasjö utlopp g010 Köphultasjö Lagan
191 Lammen utlopp SE633943-142678 Lammen utlopp a050 Lammen Lagan
192 Lesseboån, Övre Öjens utlopp SE629070-146495 Öjen Öjen Ronnebyån
193 Lilla Helge å Tjurkö kvarn SE629233-136853 Lilla Helge å Tjurkö kvarn LILLA HELGE Å: Möckeln - Målasjön Helge å
194 Lilla sjön SE629354-145658 Lilla sjön Lilla Sjön Ronnebyån
195 Lilla sjön utlopp SE629353-145657 Lilla sjön utlopp a120 Lillasjöån Ronnebyån
196 Lillasjön utlopp SE631528-147474 Lillasjön utlopp a030 ALSTERÅN: Alstern - Möckeln Alsterån
197 Lillesjön utlopp SE631510-143367 Lillesjön utlopp d070 Lillesjön Mörrumsån
198 Lillesjön utlopp SE633354-145591 Lillesjön utlopp a110 Lillesjön Mörrumsån
199 Lillån upp hallaryd SE626365-138168 Lillån upp hallaryd f075 LILLÅN: Helge å - Stuvhult Helge å
200 Lillån upps delary SE627253-138477 Lillån upps delary e110 LILLÅN: Helge å - Römningen Helge å
201 Lillån vid johannesberg SE631815-148876 Lillån vid johannesberg c065 Lillån Alsterån
202 Lillån vid Johannesberg SE631810-148882 Lillån vid Johannesberg Lillån Alsterån
203 Linnebjörkesjön ut SE631488-146022 Linnebjörkesjön ut k060 Linnebjörkesjön Mörrumsån
204 Ljushultasjön utlopp SE629047-135619 Ljushultasjön utlopp k080 KROKÅN: Blankan - Kråkesjön Lagan
205 Ljussjön SE629842-140580 Ljussjön b125 Ljussjön Helge å
206 Lokasjön nerstr SE626259-136222 Lokasjön nerstr g090 LILLÅN: Lagan - Lokasjön Lagan
207 Lommarydssjön mitt SE632945-146618 Lommarydssjön mitt a093 Lommarydsjön Mörrumsån
208 Losjön utlopp SE632409-147947 Losjön utlopp c010 Losjön Alsterån
209 Lugnån upps dos SE633879-143849 Lugnån upps dos c075 Lugnån: Asasjön - Holmeshultasjön Mörrumsån
210 Lunkbäcken från Lunksjön SE625535-143885 Lunkbäcken från Lunksjön 029 Lunkbäcken Mieån
211 Lunkbäcken Lunksjön SE625631-143779 Lunkbäcken Lunksjön a105 Lunkbäcken Mieån
212 Lunksjön utlopp SE625533-143893 Lunksjön utlopp a120 Lunksjön Mieån
213 Långasjön nedsr SE625505-143359 Långasjön nedsr a090 Lunkbäcken Mieån
214 Lången mitt SE633932-143004 Lången mitt a025 Lången Lagan
215 Lången utlopp SE631267-147605 Lången utlopp a010 Lången Alsterån
216 Lädjasjön utlopp SE632939-143408 Lädjasjön utlopp d023 Lädjasjön Mörrumsån
217 Läen SE197557-461027 Läen Läen Ronnebyån
218 Läen utlopp SE629144-146759 Läen utlopp b090 Läen Ronnebyån
219 Lövsjön utlopp SE630187-147921 Lövsjön utlopp a040 Grönåsabäcken Lyckebyån
220 Madkroken SE198720-457017 Madkroken Madkroken Mörrumsån
221 Malabergssjön SE630804-140641 Malabergssjön Malabergssjön Helge å
222 Malasjön utlopp SE630437-140600 Malasjön utlopp b110 Malasjön Helge å
223 Marshultasjön utlopp SE632514-148099 Marshultasjön utlopp c015 Marshultasjön Alsterån
224 Marskogsjön utlopp SE632435-148373 Marskogsjön utlopp c018 Marskogsjön Alsterån
225 Mien SE196307-452420 Mien Mien Mieån
226 Moasjön nerstr SE630569-135877 Moasjön nerstr c055 WA80319990 Lagan
227 Moasjön u dos SE630887-141633 Moasjön u dos h038 WA91947370 Mörrumsån
228 Moasjön utlopp SE630954-141704 Moasjön utlopp h040 Moasjön Mörrumsån
229 Mosjön SE630481-147897 Mosjön 081 Mosjön Lyckebyån
230 Målasjön mitt SE629354-140515 Målasjön mitt b128 Bäck mellan Östersjön - Kölnen Helge å
231 Målasjön uppstr SE629355-140538 Målasjön uppstr gamla dos B127b Bäck mellan Östersjön - Kölnen Helge å
232 Målenån kalvsnäs SE628820-140189 Målenån kalvsnäs b145 LILLA HELGE Å: Möckeln - Målasjön Helge å
233 Mäen utlopp SE628777-136438 Mäen utlopp d070 Mäen Lagan
234 Möckeln SE197293-438592 Möckeln Möckeln Helge å
235 Möckeln utlopp SE631252-147672 Möckeln utlopp a020 Möckeln Alsterån
236 Möcklasjö mitt SE632140-149162 Möcklasjö mitt d020 Möcklasjön Alsterån
237 N dos sälleberg SE630396-140241 N dos Sälleberg c030 HELGE Å: Ryssbysjön - Ålabäcken Helge å
238 Nedstr kdos läen SE629793-147304 Nedstr kdos Läen b080 LESSEBOÅN: Fagerhultsån Ronnebyån
239 Nejsjön SE198082-425887 Nejsjön Nejsjön Lagan
240 Nejsjön utlopp SE630833-135651 Nejsjön utlopp c060 BJÖRKÖNAÅ: Yasjön- Nejsjön Lagan
241 Nistenskanalen SE627827-144880 Nistenskanalen a030 BRÄKNEÅN: Fiskestadsjön - Hörda mosse Bräkneån
242 Norresjö SE197970-450765 Norra Bergundasjön Norra Bergundasjön Mörrumsån
243 Nottebäcken Kronogården SE632826-145505 Nottebäcken Kronogården EF038 WA23904729 Mörrumsån
244 Näversjön utlopp SE634029-144110 Näversjön utlopp c100 RÄVABÄCKEN: Asasjön - Skärlen Mörrumsån
245 Nävsjön mitt SE627717-142471 Nävsjön mitt i040 Nävsjön Mörrumsån
246 Olasjön mitt SE629945-141019 Olasjön mitt b070 Olasjön Helge å
247 Osasjön utlopp SE630159-140101 Osasjön utlopp c039 HELGE Å: Ryssbysjön - Ålabäcken Helge å
248 Pampasjön utlopp SE627815-138120 Pampasjön utlopp e080 ISSJÖABÄCKEN: Hängasjön - Tuvesjön Helge å
249 Prästeb-ån u lille SE628331-138374 Prästeb-ån u lille e040 LILLÅN: Hängasjön - Klövarydssjön Helge å
250 Radera mig - Drevån 1 Km nedströms Drevsjön SE625864-143776 Drevån 1 Km nedströms Drevsjön BRÄKNEÅN: Lillån - Tiken Bräkneån
251 Radera mig - Krokån Täppet SE628340-135195 Krokån Täppet Lagan
252 Radera mig - Lillån från Römningen SE627122-138547 Lillån från Römningen 017 HELGE Å: Lillån vid Hallaryd - Lillån vid Delary Helge å
253 Radera mig - Lillån Hallaryd fr Hallaborg SE626270-138030 Lillån Hallaryd fr Hallaborg 016 SNÖVLEBODAÅN: Bäck vid Bymåla - Karssjön Skräbeån
254 Rammsjön v mitt SE625968-144068 Rammsjön v mitt a060 Västra Rammsjön Mieån
255 Rammsjön ö mitt SE625952-144257 Rammsjön ö mitt a130 Östra Rammsjön Mieån
256 Rolsmosjön utlopp SE628101-146026 Rolsmosjön utlopp d040 RONNEBYÅN: Viren - Bäck vid Öljeholm Ronnebyån
257 Rosendalsån Silkeryd SE633867-143537 Rosendalsån Silkeryd c065 WA82064297 Mörrumsån
258 Rottnen utlopp SE628994-146158 Söradal, Rottnen utlopp A170 Rottnen Ronnebyån
259 Ryssbysjön SE197841-439628 Ryssbysjön Ryssbysjön Helge å
260 Ryssbysjön utlopp SE630067-140006 Ryssbysjön utlopp c090 Ryssbysjön Helge å
261 Römningen SE197019-434714 Römningen Römningen Helge å
262 Römningen mitt SE627378-138342 Römningen mitt E095 Römningen Helge å
263 S ljunga u dos SE629153-138786 S ljunga u dos e035 LILLÅN: Hängasjön - Klövarydssjön Helge å
264 Salen SE197752-447528 Salen Salen Mörrumsån
265 Sandsjön utlopp SE629700-135331 Sandsjön utlopp c010 LIDHULTSÅN: Unnen - Stensjön Lagan
266 Sandsjön utlopp SE630745-147147 Sandsjön utlopp b030 Sandsjön vid Åhult Ronnebyån
267 Sibbasjön SE625848-144526 Sibbasjön Sibbasjön Mieån
268 Siggabodadammen inlopp SE626046-142497 Siggabodadammen inlopp a100 Skräbeån
269 Siggabodaån nedströms nedre Krampen SE626125-142545 Siggabodaån nedströms nedre Krampen SNÖVLEBODAÅN: Bäck vid Bymåla - Karssjön Skräbeån
270 Sjöaredsbäcken SE626804-135500 Sjöaredsbäcken l010 Sjöaredsbäcken Lagan
271 Sjöatorpasjön SE198130-445129 Sjöatorpasjön Sjöatorpasjön Mörrumsån
272 Sjöatorpasjön utlopp SE630994-141772 Sjöatorpasjön utlopp h060 Sjöatorpasjön Mörrumsån
273 Sjöatorpasjön utlopp SE633255-146691 Sjöatorpasjön utlopp e050 Sjöatorpasjön Alsterån
274 Skirsjön SE631308-144190 Skirsjön Skirsjön Mörrumsån
275 Skäravattnet utlopp SE626273-142201 Skäravattnet utlopp a085 Skäravattnet Skräbeån
276 Skärsjön SE628878-136107 Skärsjön d060 Lagan
277 Skärsjön hökh mitt SE632578-147310 Skärsjön hökh mitt b010 Skärsjön Alsterån
278 Skärsjön mitt tolg SE633176-144091 Skärsjön mitt tolg b060 Skärsjön Mörrumsån
279 Skärsjön mitt älmh SE627339-139137 Skärsjön mitt Älmh d050 Skärsjön Helge å
280 Skärsjön mörkahult mitt SE631054-147501 Skärsjön mörkahult mitt a005 Skärsjön Alsterån
281 Skärsjön n Hagerås SE631489-145720 Skärsjön n Hagerås k070 AGGAÅ: Årydsjön - Linnebjörkesjön Mörrumsån
282 Skärsjön utlopp SE633190-145767 Skärsjön utlopp a120 Mörrumsån
283 Spjällsjön neds SE628590-142570 Spjällsjön neds i030 Bäck från Vasen Mörrumsån
284 Spånen SE198073-448357 Spånen Spånen Mörrumsån
285 Spånen mitt SE631029-142629 Spånen mitt f018 Spånen Mörrumsån
286 Staffansbosjön SE630603-140195 Staffansbosjön Staffansbosjön Helge å
287 Stensjön SE197669-439323 Stensjön Stensjön Helge å
288 Stensjön SE634554-143797 Stensjön 115 Stensjön Mörrumsån
289 Stensjön utlopp SE625875-143677 Stensjön utlopp a040 Stensjön Mieån
290 Stensjön utlopp SE634538-143817 Stensjön utlopp c003 WA59045957 Mörrumsån
291 Stora Visjön utlopp SE630507-147694 Stora Visjön utlopp a010 Visjön Lyckebyån
292 Storasjö SE631360-146750 Storasjö Storasjö Mörrumsån
293 Storesjö utlopp SE630184-139314 Storesjö utlopp e020 LILLÅN: Hängasjön - Klövarydssjön Helge å
294 Stråken SE198664-447490 Stråken Stråken Mörrumsån
295 Stönjasjön SE629634-135792 Stönjasjön Stönjasjön Lagan
296 Stönjasjön mitt SE629695-135783 Stönjasjön mitt k050 Stönjasjön Lagan
297 Sutaresjön utlopp SE625472-143518 Sutaresjön utlopp a093 Sutaresjön Mieån
298 Svanåsabäcken SE632113-143203 Svanåsabäcken d050 Svanåsabäcken Mörrumsån
299 Svanåsabäcken sommarstugan SE632103-147987 Svanåsabäcken sommarstugan Svanåsabäcken Mörrumsån
300 Svanåsasjön utlopp SE632272-143152 Svanåsasjön utlopp D040 Svanåsasjön Mörrumsån
301 Svartasjö u dos SE626454-137764 Svartasjö u dos f040 LILLÅN: Helge å - Stuvhult Helge å
302 Såganässjön utlopp SE628037-140289 Såganässjön utlopp a170 Helge å Helge å
303 Sågdammen SE631151-147127 Sågdammen b010 Lesseboån Ronnebyån
304 Sågebäcken SE633370-147885 Sågebäcken Sågebäcken Mörrumsån
305 Sälleberg u dos SE630615-140419 Sälleberg u dos c025 HELGE Å: Ryssbysjön - Ålabäcken Helge å
306 Sävsjön utlopp SE632139-147594 Sävsjön utlopp a090 Sävsjön Alsterån
307 Södra sjö utlopp SE631002-146311 Södra sjö utlopp a010 RONNEBYÅN: Fibbleån Ronnebyån
308 Södra Virestadsjön SE196995-441911 Södra Virestadsjön Södra Virestadsjön Helge å
309 Södrasjön utlopp SE625849-143564 Södrasjön utlopp a030 Södrasjön Mieån
310 Södresjö SE197947-451108 Södra Bergundasjön Södra Bergundasjön Mörrumsån
311 Söftest u dos SE627623-144940 Söftest u dos a037 ESKILAÅN: Ygden - Fiskestadsjön Bräkneån
312 Sörsjön mitt SE632275-141947 Sörsjön mitt g120 Sörsjön Mörrumsån
313 Sörsjön u dos SE632313-141956 Sörsjön u dos g118 Sörsjön Mörrumsån
314 Tannsjö u dos SE627220-136507 Tannsjö u dos h005 Lillån Lagan
315 Tannsjö-hultasjö SE627031-136437 Tannsjö-hultasjö h030 Lillån Lagan
316 Tjuredasjön mitt SE632498-144125 Tjuredasjön mitt b075 Tjuredasjön Mörrumsån
317 Tjurken utlopp SE630165-140571 Tjurken utlopp b118 Tjurken Helge å
318 Torpaån upp dos skäckarp SE629226-136862 Torpaån upp dos skäckarp d125 TORPAÅN: Bolmån - Bäck från Mäen Lagan
319 Torserydssjön SE630037-135929 Torserydssjön mitt C090 Torserydssjön Lagan
320 Transjön-Bodaskogsjö utlopp SE629401-147796 Transjön-Bodaskogsjö utlopp a065 Lyckebyån
321 Trollasjön SE627761-138008 Trollasjön Trollasjön Helge å
322 Trummen SE197960-452138 Trummen Trummen Mörrumsån
323 Tuvesjön utlopp SE627934-137871 Tuvesjön utlopp e060 Tuvesjön Helge å
324 Tångasjön mitt SE629429-142998 Tångasjön mitt i170 Tångasjön Mörrumsån
325 Unnen SE198120-427934 Unnen Unnen Lagan
326 Unnen utlopp SE630967-136310 Unnen utlopp c080 LIDHULTSÅN: Bolmen - Unnen Lagan
327 Urasjön nerstr furusjömåla SE633439-148729 Urasjön nerstr furusjömåla e138 BADEBODAÅN: Kiasjön - Bäck från Hultbren Alsterån
328 V Hallarna SE627845-135766 V Hallarna VÄNNEÅN: Lagan - Vännesjö Lagan
329 Vasebrobäcken Tolg SE633006-143791 Vasebrobäcken Tolg c150 WA90067917 Mörrumsån
330 Vasen utlopp SE629030-146232 Vasen utlopp a180 Vasen Ronnebyån
331 Vidöstern SE198398-436237 Vidöstern Vidöstern Lagan
332 Vikasjön neds SE631096-144529 Vikasjöns utlopp e070 Vikahultebäcken Mörrumsån
333 Vikholmen SE196934-458889 Vikholmen Vikholmen Ronnebyån
334 Vikholmen utlopp SE627164-146170 Vikholmen utlopp d045 Vikholmen Ronnebyån
335 Vinen utlopp SE627278-142208 Vinen utlopp i100 Vinen Mörrumsån
336 Virestadsjön n utlopp SE627729-140872 Virestadsjön n utlopp a150 Norra Virestadsjön Helge å
337 Vissjön SE197386-436865 Vissjön Vissjön Helge å
338 Vissjön utlopp SE628561-139154 Vissjön utlopp d070 Vissjön Helge å
339 Vitasjön utlopp SE626321-137833 Vitasjön utlopp F070 LILLÅN: Helge å - Stuvhult Helge å
340 Vrången uppstr SE634305-146258 Vrången uppstr a010 Mörrumsån: Boskvarnasjön - Svalpösjön Mörrumsån
341 Vrången utlopp SE632205-149580 Vrången utlopp e160 Vrången Alsterån
342 Väglasjön utlopp SE626308-137707 Väglasjön utlopp f060 Väglasjön Helge å
343 Väjlen mitt SE625944-143793 Väjlen mitt a025 Väjlen Mieån
344 Vännesjö mitt SE628218-135823 Vännesjö mitt i008 VÄNNEÅN: Lagan - Vännesjö Lagan
345 Vänneån u dos SE627585-135775 Vänneån u dos i073 VÄNNEÅN: Lagan - Vännesjö Lagan
346 Vänneån, Fagerdala SE627232-135551 Vänneån, Fagerdala VÄNNEÅN: Lagan - Vännesjö Lagan
347 Vänneåns myn Knäred SE626886-135152 Vänneåns myn Knäred i140 VÄNNEÅN: Lagan - Vännesjö Lagan
348 Yasjön utlopp SE626386-146717 Yasjön utlopp a030 Yasjön Nättrabyån
349 Yasjön utlopp SE630732-135863 Yasjön utlopp c070 BJÖRKÖNAÅ: Unnen - Yasjön Lagan
350 Yasjön utlopp SE632827-141685 Yasjön utlopp b030 Yasjön Lagan
351 Åbodasjön tillflöd SE632896-142028 Åbodasjön tillflöd b010 Lagan
352 Åbodasjön utlopp SE632886-141938 Åbodasjön utlopp b020 Åbodasjön Lagan
353 Åbogen u dos SE626453-142582 Åbogen u dos a048 SNÖVLEBODAÅN: Bäck vid Bymåla - Karssjön Skräbeån
354 Åmen utlopp SE631727-147354 Åmen utlopp a035 ALSTERÅN: Alstern - Möckeln Alsterån
355 Årydsjön utlopp SE629988-144945 Årydsjön utlopp k120 Årydsjön Mörrumsån
356 Älften utlopp SE626915-146226 Älften utlopp d050 Älften Ronnebyån
357 Älganässj tillfl n SE631354-141315 Älganässj tillfl n h010 WA76661329 Mörrumsån
358 Älgarydssjön utlopp SE633282-143657 Älgarydssjön utlopp c140 Älgarydsjön Mörrumsån
359 Älgasjön nerstr SE632356-149361 Älgasjön nerstr e155 HINDABÄCKEN: Tämmen - Frögöl Alsterån
360 Älgasjön utlopp SE632040-148750 Älgasjön utlopp c060 Lillån Alsterån
361 Älgasjön utlopp nedstr dos SE630027-147225 Älgasjön utlopp nedstr dos b065 LESSEBOÅN: Fagerhultsån Ronnebyån
362 Ältasjön/askaken n SE630195-135598 Ältasjön/askaken n c040 LIDHULTSÅN: Unnen - Stensjön Lagan
363 Änghultasjön utlopp SE633493-145967 Änghultasjön utlopp a080 Änghultasjön Mörrumsån
364 Örken SE198756-456012 Örken Örken Mörrumsån
365 Örsjön mitt SE629870-135362 Örsjön mitt c024 LIDHULTSÅN: Unnen - Stensjön Lagan
366 Örtorpet SE627122-138548 Örtorpet LILLÅN: Helge å - Römningen Helge å
367 Össjasjön utlopp SE628025-135487 Össjasjön utlopp i040 Össjasjön Lagan
368 Östersjön mitt SE626165-147020 Östersjön mitt a050 Östersjön Nättrabyån
369 Östersjön utlopp SE628605-146880 Östersjön utlopp d020 Östersjön Ronnebyån
370 Övden utlopp SE627609-141892 Övden utlopp a040 Övden Helge å

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 100 m uppstr. Ströby SE629445-142355 100 m uppstr. Ströby OPPARYDSBÄCKEN: Salen - vid Hultet Mörrumsån
2 120 Övrasjön mitten SE632700-144550 Övrasjö Övrasjö Mörrumsån
3 2 km nv Sjöasjö SE632275-146995 Dammån 2 km NV Sjöasjö Dammån Alsterån
4 Aggaån utflöde Årydssjön SE630030-144975 Aggaån utflöde årydssjön AGGAÅ: Tegnabysjön - Årydsjön Mörrumsån
5 Agnagöl SE625780-144080 Agnagöl Agnagöl Mieån
6 Agnasjön SE632077-141409 Agnasjön 124 HJORTSBERGAÅN: Bäck från Sjöatorpasjön - vid Bengtsboda Mörrumsån
7 Agnasjön u dos SE632133-141403 Agnasjön u dos h068 HJORTSBERGAÅN: Bäck från Sjöatorpasjön - vid Bengtsboda Mörrumsån
8 Agnasjön utlopp SE632071-141408 Agnasjön utlopp h070 HJORTSBERGAÅN: Bäck från Sjöatorpasjön - vid Bengtsboda Mörrumsån
9 Agunnarydsjön SE629050-139933 Agunnarydsjön Agunnarydsjön Helge å
10 Alsterån nedströms Åbron SE631475-145950 Alsterån nedströms Åbron ALSTERÅN: Lillån - Forsaån Alsterån
11 Alsterån vid Fagraström SE631700-149593 Alsterån vid Fagraström BF051 ALSTERÅN: Uvasjön - Lillån Alsterån
12 Alsterån, Alster SE631440-148720 Alsterån, Alster B060 ALSTERÅN: Lillån - Forsaån Alsterån
13 Alvasjö utlopp SE630518-142276 Alvasjö utlopp h110 Mörrumsån
14 Angsjön SE629007-140230 Angsjön Angsjön Helge å
15 Are Sjö SE631690-145085 Are Sjö Are Sjö Mörrumsån
16 Are sjön SE632231-146008 Are sjön 099 Are Sjö Mörrumsån
17 Asasjön SE633151-143907 Asasjön Asasjön Mörrumsån
18 Askaken SE630174-135566 Askaken LIDHULTSÅN: Unnen - Stensjön Lagan
19 Badebodaån uppströms Urasjön SE633136-148711 Badebodaån uppströms Urasjön BF058 BADEBODAÅN: Kiasjön - Bäck från Hultbren Alsterån
20 Badebodaån vid Mörtelek SE633705-147600 Badebodaån vid Mörtelek BADEBODAÅN: Bäck från Hultbren - Badeboda Alsterån
21 Bankeån vid Föreberg SE632885-141480 Bankeån vid föreberg BANKEÅN: Rickelsbodasjön - Yasjön Lagan
22 Bardshult SE627645-138855 Bardshult LILLÅN: Bäck vid Björkliden - Vissjön Helge å
23 Bastesjön SE633148-144162 Bastesjön Bastesjön Mörrumsån
24 Björkesjö SE633840-148268 Björkesjö Björkesjö Emån
25 Björnsjön SE630450-147285 Björnsjön 146 Björnsjön Ronnebyån
26 Bocksjöbäcken SE633867-143553 Bocksjöbäcken WA82064297 Mörrumsån
27 Bodasjö SE628939-136782 Bodasjö Bodasjö Lagan
28 Borrasjön SE630191-141062 Borrasjön 023 Borrasjön Helge å
29 Boskvarnasjön SE634482-145983 Boskvarnasjön 093 Boskvarnasjön Mörrumsån
30 Bråtasjön SE633266-143131 Bråtasjön Bråtasjön Mörrumsån
31 Bråtasjön SE634001-143733 Bråtasjön 100 Lugnån: Asasjön - Holmeshultasjön Mörrumsån
32 Bräkentorpasjön SE631799-141948 Bräkentorpasjön 126 Bräkentorpasjön Mörrumsån
33 Bräkentorpasjön n SE629617-139063 Bräkentorpasjön n e030 LILLÅN: Hängasjön - Klövarydssjön Helge å
34 Brändasjö SE629643-142937 Brändasjö Brändasjö Mörrumsån
35 Buskabodagölen SE626520-144016 Buskabodagölen 134 Frösjön Mörrumsån
36 Byasjön SE632983-144183 Byasjön 102 Byasjön Mörrumsån
37 Bäck fr Möckeln SE631265-147650 Bäck fr Möckeln ALSTERÅN: Alstern - Möckeln Alsterån
38 Bäck från Furen Åängskvarn SE631580-142578 Bäck från Furen Åängskvarn Bäck från Furen Mörrumsån
39 Bäck från Hökasjön SE634046-143832 Bäck från Hökasjön BF053 Mörrumsån
40 Bäck från Spjällsjön vid Torne gård SE628605-142581 Bäck från Spjällsjön vid Torne gård Bäck från Vasen Mörrumsån
41 Bäck från Spånen uppströms vägbro SE630660-142820 Bäck från Spånen uppströms vägbro Bäck från Spånen Mörrumsån
42 Bäck från Stora Hensjön SE626029-145769 Bäck från Lilla Hensjön Bäck från Stora Hensjön Ronnebyån
43 Bäck från Tjuredasjön vid norragärde SE632725-144120 Bäck från Tjuredasjön vid norragärde Bäck från Tjuredasjön Mörrumsån
44 Bäck från Övden nedstr. f.d. Skärsjö SE627460-141790 Bäck från Övden nedstr. f.d. Skärsjö Bäck mellan Femlingen - Övden Helge å
45 Bäck till Sandsjön, Källebäcken SE626781-145886 Bäck till Sandsjön Svartasjö Bäck från Rånnamåla Ronnebyån
46 Bäck till Öjaren SE632615-143675 Bäck till Öjaren D027 Kvarnabäcken Mörrumsån
47 Bökönasjön SE627956-139247 Bökönasjön 037 HELGE Å: Lillån - Skeppshultasjön Helge å
48 Djupasjön SE626348-146947 Djupasjön Djupasjön Nättrabyån
49 Drevsjön SE625951-143761 Drevsjön 084 Mieån
50 Drevån, nedre SE625725-143875 Drevån 1 km uppströms Mien Mieån Mieån
51 Drättingesjön SE632556-145356 Drättingesjön 103 Drättingesjön Mörrumsån
52 Eff la e040 kåtån kärringe SE629971-137836 Kåtån vid Kärringe KÅTÅN: Kösen - Flyxen Lagan
53 Eff mö d022 Hultasjön nerstr SE633162-143339 Hultasjön nerstr D022 WA89363946 Mörrumsån
54 Enasjön SE627887-137879 Enasjön 033 ISSJÖABÄCKEN: Hängasjön - Tuvesjön Helge å
55 Eskilaån SE627565-144945 Eskilaån ESKILAÅN: Ygden - Fiskestadsjön Bräkneån
56 Exen SE628376-137475 Exen Exen Lagan
57 Fagerekeån mellan Öjen-Kvarnsjö SE629365-146410 Fagerekeån mellan Öjen-Kvarnsjö Fagerekeån Ronnebyån
58 Fagerekeån uppstr vägen SE629370-146402 Fagerekeån uppstr vägen Fagerekeån Ronnebyån
59 Fagerhultsån Hålebäck SE629661-147323 Fagerhultsån Hålebäck LESSEBOÅN: Fagerhultsån Ronnebyån
60 Fagerhultsån nedströms doseraren SE629875-147294 Fagerhultsån nedströms doseraren B070 LESSEBOÅN: Fagerhultsån Ronnebyån
61 Fagerhultsån Rislycke SE630155-140115 Fagerhultsån Rislycke 011 LESSEBOÅN: Fagerhultsån Ronnebyån
62 Fagerhultsån strax före infloppet i Läen SE629700-147323 Fagerhultsån strax före infloppet i Läen LESSEBOÅN: Fagerhultsån Ronnebyån
63 Fagerhultsån vid Ekefors SE629824-147295 Fagerhultsån vid Ekefors BF059 LESSEBOÅN: Fagerhultsån Ronnebyån
64 Farsjön SE629205-140114 Farsjön 017 Farsjön Helge å
65 Femlingen SE626867-141267 Femlingen Femlingen Helge å
66 Fenen SE630679-140540 Fenen Fenen Helge å
67 Fenen utlopp SE630655-140465 Fenen utlopp c020 Fenen Helge å
68 Feresjön SE631792-145304 Feresjön Feresjön Mörrumsån
69 Feresjön SE633865-143963 Feresjön 105 RÄVABÄCKEN: Asasjön - Skärlen Mörrumsån
70 Feresjön-Näversjön SE633940-144025 Feresjön-Näversjön RÄVABÄCKEN: Asasjön - Skärlen Mörrumsån
71 Fersjön SE633883-143286 Fersjön 108 Fersjön Mörrumsån
72 Fibbleån upps dos SE629615-145915 Fibbleån upps dos a090 RONNEBYÅN: Fibbleån Ronnebyån
73 Fiskestadsjön mitt SE627755-144771 Fiskestadsjön mitt a032 Fiskestadsjön Bräkneån
74 Fiskestadssjön SE627696-144833 Fiskestadssjön BF056 Fiskestadsjön Bräkneån
75 Frösjön SE626594-143989 Frösjön 135 Frösjön Mörrumsån
76 Furen SE630194-142698 Furen Furen Mörrumsån
77 Furen SE631615-142652 Furen Furen Mörrumsån
78 Förhults kvarn nedst SE633515-142240 Förhults kvarn nedst LEKARYDSÅN: Bäck från Fiolen - Gyslättasjön Mörrumsån
79 G5 St Skärsjön SE633872-142161 G5 St Skärsjön G5 Stora Skärsjön Mörrumsån
80 Gassjön SE633851-147394 Gassjön 12 Gassjön Alsterån
81 Gassjön utlopp SE631584-144479 Gassjön utlopp e050 Gassjön Mörrumsån
82 Getesjön SE626142-136452 Getesjön Getesjön Lagan
83 Getsjön SE626407-142157 Getsjön 157 Getsjön Skräbeån
84 Gillbonderydssjön SE630898-149167 Gillbonderydssjön 076 BARKABÄCKEN: Ljungbyån - Kulltorp Ljungbyån
85 Gisshultasjön SE633331-144292 Gisshultasjön 111 Gisshultasjön Mörrumsån
86 Granöströmm/Skjutbanan SE625550-143051 Granöströmm/Skjutbanan Mörrumsån Mörrumsån
87 Grettaån Degersnäs, tillfl. v SE627275-140795 Grettaån Degersnäs, tillfl. v GRETTAÅN: S Virestadsjön - Femlingen Helge å
88 Grettaån utfl. Femlingen SE626855-141095 Grettaån utfl. Femlingen GRETTAÅN: S Virestadsjön - Femlingen Helge å
89 Grytån Johansdal SE625998-136577 Grytån Johansdal G062 Grytån Lagan
90 Grytån Ulvaryd uppstr. bro SE625955-136435 Grytån Ulvaryd uppstr. bro Grytån Lagan
91 Grässjön SE632139-138413 Grässjön Dannäsån Lagan
92 Gunnaltasjön SE628570-135207 Gunnaltasjön Gunnaltasjön Lagan
93 Hacksjön SE629492-146117 Hacksjön 147 Hacksjön Ronnebyån
94 Hacksjön SE633445-142982 Hacksjön 113 Hacksjön Mörrumsån
95 Hacksjön nedstr SE634155-143683 Hacksjön nedstr c020 WA84561498 Mörrumsån
96 Hacksjön utlopp SE633403-143013 Hacksjön utlopp d010 Hacksjön Mörrumsån
97 Hagasjön SE626436-141646 Hagasjön 028 Hagasjön Helge å
98 Hagesjön SE631245-143199 Hagesjön Hagesjön Mörrumsån
99 Hagsjön SE626682-143460 Hagsjön 136 Hagsjön Mörrumsån
100 Hagsjön utlopp SE626679-143419 Hagsjön utlopp n010 Hagsjön Mörrumsån
101 Hagsvarten SE627389-142662 Hagsvarten 137 Hagsvarten Mörrumsån
102 Hedasjön SE630518-146630 Hedasjön 148 Fagerekeån Ronnebyån
103 Hedasjön SE634148-146059 Hedasjön 094 Mörrumsån: Änghultasjön - Boskvarnasjön Mörrumsån
104 Helge å Bäckaholmen SE627690-139040 Helge å Bäckaholmen HELGE Å: Lillån - Skeppshultasjön Helge å
105 Helge å Gustavsfors SE627845-135765 Helge å Gustavsfors HELGE Å: Lillån - Skeppshultasjön Helge å
106 Helgeå Aspholmen SE627570-138903 Helgeå Aspholmen HELGE Å: Lillån - Skeppshultasjön Helge å
107 Helgeå Fredriksfors SE627620-138940 Helgeå Fredriksfors HELGE Å: Lillån - Skeppshultasjön Helge å
108 Helgeå Oshult SE628172-139341 Helgeå Oshult HELGE Å: Lillån - Skeppshultasjön Helge å
109 Helgeån, Hallaryd nedströms SE626175-138190 Helgeån, Hallaryd nedströms Helge å: Vieån - Lillån Hallaryd Helge å
110 Helgeån, Sunnerfors SE630152-140082 Helgeån, Sunnerfors C039 HELGE Å: Ryssbysjön - Ålabäcken Helge å
111 Helgeån, Tjurkö kvarn SE629090-140385 Helgeån, Tjurkö kvarn B145 LILLA HELGE Å: Möckeln - Målasjön Helge å
112 Hemmesjösjön SE630324-144790 Hemmesjösjön Hemmesjösjön Mörrumsån
113 Hillesjö SE629052-134837 Hillesjö Hillesjö Lagan
114 Hisshultasjön SE634086-143041 Hisshultasjön Hisshultasjön Lagan
115 Hjortsbergaån alvesta SE630758-142314 Hjortsbergaån alvesta h105 HJORTSBERGAÅN: Salen - Bäck från Sjöatorpasjön Mörrumsån
116 Hjulatorpsån nedströms Bergsjön SE633960-145964 Hjulatorpsån nedströms Bergsjön BF029 KAVLEÅN: Helgasjön - Bergsjön Mörrumsån
117 Holmasjön SE631008-146131 Holmasjön RONNEBYÅN: Fibbleån Ronnebyån
118 Horshagasjön SE633754-146370 Horshagasjön 095 Horshagasjön Mörrumsån
119 Hultasjön SE626550-142896 Hultasjön Hultasjön Mörrumsån
120 Hultasjön SE627052-136416 Hultasjön Hultasjön Lagan
121 Hultasjön nedstr SE626524-142923 Hultasjön nedstr n020 WA79719437 Mörrumsån
122 Hultbrens avflöde SE633400-147491 Badebodaån vid Stenstorp Bäck från Hultbren Alsterån
123 Hundsjön utlopp SE627848-136128 Hundsjön utlopp i080 Hundsjön Lagan
124 Husjön SE626543-141898 Husjön 029 Husjön Helge å
125 Hålsjön SE630444-135459 Hålsjön Hålsjön Lagan
126 Härlatorpssjön ned SE631846-141769 Härlatorpssjön ned h080 WA82733319 Mörrumsån
127 Högsjön SE628880-134755 Högsjön Högsjön Lagan
128 Hökasjön SE632741-148388 Hökasjön 163 Hökasjön Alsterån
129 Idesjöns utlopp SE632400-149190 Idesjöns utlopp HINDABÄCKEN: Tämmen - Frögöl Alsterån
130 Ideskruvssjön SE630353-148037 Ideskruvssjön 079 Ideskruvssjön Lyckebyån
131 Igelsjön SE629743-142681 Igelsjön 139 Igelsjön Mörrumsån
132 Infl. Årydssjön SE630585-145045 Infl. Årydssjön RISINGEBÄCK: Årydsjön - Åredasjön Mörrumsån
133 Innaren utlopp SE631977-144375 Innaren utlopp e030 Innaren Mörrumsån
134 Kalasjön utlopp SE629434-140508 Kalasjön utlopp B126 LILLA HELGE Å: Östersjön - Tjurken Helge å
135 Kalvasjön SE627976-139651 Kalvasjön 030 Kalvasjön Helge å
136 Knutsnabben SE629880-135351 Knutsnabben LIDHULTSÅN: Unnen - Stensjön Lagan
137 Knutsnabben mitt SE629886-135348 Knutsnabben mitt c019 Knutsnabben Lagan
138 Kolvesjö SE634061-145900 Kolvesjö 096 Sågebäcken Mörrumsån
139 Koppan SE634054-140340 Koppan Koppan Lagan
140 Koppingesjön SE627503-141095 Koppingesjön 032 Koppingesjön Helge å
141 Krampen SE626258-142594 Krampen 158 SNÖVLEBODAÅN: Bäck vid Bymåla - Karssjön Skräbeån
142 Krampen SE626655-142348 Krampen 159 SNÖVLEBODAÅN: Bäck vid Bymåla - Karssjön Skräbeån
143 Kraxasjön SE625718-136411 Kraxasjön Kraxasjön Lagan
144 Kroksjön SE625570-143546 Kroksjön 086 Kroksjön Mieån
145 Kroksjön SE626342-146823 Kroksjön Kroksjön Nättrabyån
146 Kroksjön SE633066-147570 Kroksjön 001 Kroksjön Alsterån
147 Kråkebäck Silkeryd SE633909-143577 Kråkebäck Silkeryd c067 WA34646994 Mörrumsån
148 Kulken SE629939-135534 Kulken Kulken Lagan
149 Kvarnen västra fåran SE631451-142183 Kvarnen västra fåran TVÄRÅN: Lekarydsån - Vångsnäsmosse Mörrumsån
150 Kvarnsjön/Billesjö SE630390-146218 Kvarnsjön/Billesjö a080 RONNEBYÅN: Fibbleån Ronnebyån
151 Kvarntorpet SE627585-138230 Kvarntorpet LILLÅN: Römningen - Hängasjön Helge å
152 Kållen u dos SE633780-147571 Kållen u dos e035 BADEBODAÅN: Bäck från Hultbren - Badeboda Alsterån
153 Kånesjö utlopp SE632186-149006 Kånesjö utlopp d010 Kånesjö Alsterån
154 Kånesjön SE632157-148991 Kånesjö 002 Kånesjö Alsterån
155 Kåpsjön u dos SE627877-135560 Kåpsjön u dos i045 Lagan
156 Kårestadsån nedströms Linnebjörkesjön SE631480-145995 Kårestadsån nedströms Linnebjörkesjön AGGAÅ: Årydsjön - Linnebjörkesjön Mörrumsån
157 Kårestadsån Oxhagen/Rämningen SE631094-145438 Kårestadsån Oxhagen/Rämningen AGGAÅ: Årydsjön - Linnebjörkesjön Mörrumsån
158 Kårestadsån uppströms Årydssjön SE630550-145280 Kårestaån uppströms Årydssjön AGGAÅ: Årydsjön - Linnebjörkesjön Mörrumsån
159 Källshultasjö SE628819-136787 Källshultasjö Källhultasjö Lagan
160 L. Kvarnmaden SE630240-147665 L. kvarnmaden Lyckebyån Lyckebyån
161 Lammen SE633911-142689 Lammen Lammen Lagan
162 Lidhultsån ned bron ådelning SE625900-144855 Lidhultsån ned bron ådelning A065 LIDHULTSÅN: Bolmen - Unnen Lagan
163 Lidhultsån u dos SE630350-135676 Lidhultsån u dos c045 LIDHULTSÅN: Unnen - Stensjön Lagan
164 Lidhultsån u unnen SE630446-135930 Lidhultsån u Unnen c050 LIDHULTSÅN: Unnen - Stensjön Lagan
165 Lillasjö SE630765-137621 Lillasjö Lillasjö Lagan
166 Lillasjö utlopp SE630774-137595 Lillasjö utlopp c130 Lillasjö Lagan
167 Lillasjön SE626434-141929 Lillasjön Lillasjön Helge å
168 Lillasjön SE631487-147520 Lillasjön 003 ALSTERÅN: Alstern - Möckeln Alsterån
169 Lillesjön SE626465-146537 Lillesjön 035 Lillesjön Ronnebyån
170 Lillesjön SE631505-143363 Lillesjön 107 Lillesjön Mörrumsån
171 Lillesjön SE633359-145588 Lillesjön 109 Lillesjön Mörrumsån
172 Lillån nedströms Römningen SE627155-138455 Lillån nedströms Römningen LILLÅN: Helge å - Römningen Helge å
173 Lillån, Hallaryd SE626325-138116 Lillån, Hallaryd LILLÅN: Helge å - Stuvhult Helge å
174 Linnebjörkesjön SE631522-146052 Linnebjörkesjön Linnebjörkesjön Mörrumsån
175 Linnebjörkesjön SE631525-146050 Linnebjörkesjön Linnebjörkesjön Mörrumsån
176 Linnerydssjön SE627920-145949 Linnerydssjön Linnerydssjön Ronnebyån
177 Ljushultasjön SE629061-135603 Ljushultasjön KROKÅN: Blankan - Kråkesjön Lagan
178 Ljussjön SE629797-140570 Ljussjön 025 Ljussjön Helge å
179 Lokasjön SE626143-136249 Lokasjön LILLÅN: Lagan - Lokasjön Lagan
180 Lunkbäcken uppströms Lunksjön SE625642-143793 Lunkbäcken uppströms Lunksjön BF060 Lunkbäcken Mieån
181 Lunksjön SE625528-143879 Lunksjön 087 Lunksjön Mieån
182 Lången SE631264-147598 Lången Lången Alsterån
183 Lången SE633976-142928 Lången Lången Lagan
184 Lädjasjön SE632966-143377 Lädjasjön Lädjasjön Mörrumsån
185 Lövsjön SE630179-147936 Lövsjön 080 Lövsjön Lyckebyån
186 Mad Sjö SE630131-143029 Mad Sjö Mad Sjö Mörrumsån
187 Marshultasjön SE632515-148098 Marshultasjön Marshultasjön Alsterån
188 Marskogsjön SE632453-148346 Marskogsjön 004 Marskogsjön Alsterån
189 Mien utlopp SE625174-144069 Mien utlopp a160 Mien Mieån
190 Mjäryd SE629330-138820 Mjäryd LILLÅN: Hängasjön - Klövarydssjön Helge å
191 Moasjön SE630566-135826 Moasjön Moasjön Lagan
192 Mosjön utlopp SE630460-147898 Mosjön utlopp a020 WA33499133 Lyckebyån
193 Målasjön nedströms SE629208-140404 Målasjön nedströms B130 LILLA HELGE Å: Möckeln - Målasjön Helge å
194 Målenån nedstr. Stensholm SE629360-140790 Målenån nedstr. Stensholm Bäck mellan Östersjön - Kölnen Helge å
195 Mäen SE628781-136365 Mäen Mäen Lagan
196 Möckeln SE631249-147673 Möckeln 005 Möckeln Alsterån
197 Möcklasjö SE632119-149219 Möcklasjö 006 Möcklasjön Alsterån
198 Mörhultasjön utlopp SE629971-141267 Mörhultasjön utlopp b005 Mörhultssjön Helge å
199 Mörhultssjön SE630058-141301 Mörhultssjön BF061 Mörhultssjön Helge å
200 Mörrumsån Lidboholm mittfåran SE632300-147810 Mörrumsån Lidboholm mittfåran 004 MÖRRUMSÅN: Örken - Madkroken Mörrumsån
201 Mörrumsån, Madkrokens SE632818-145491 Mörrumsån, Madkrokens A160 MÖRRUMSÅN: Örken - Madkroken Mörrumsån
202 Nedre Trehörningen SE633239-141520 Nedre Trehörningen Nedre Trehörningen Lagan
203 Nedst. bruket SE629135-146690 Nedst. bruket LESSEBOÅN: Öjen - Läen Ronnebyån
204 Nedstr. Muggebosjön SE629575-140450 Nedstr. Muggebosjön LILLA HELGE Å: Östersjön - Tjurken Helge å
205 Norr Sågtorpet SE633330-141410 Norr Sågtorpet Bantabäck: Rickelsbodasjön - Bocksjön Lagan
206 Norra Grytsjön SE625992-142050 Norra Grytsjön 161 Norra Grytsjön Skräbeån
207 Norrhultsbäcken SE633315-146200 Norrhultsbäcken G35 Danielbäcken Mörrumsån
208 Nässjön SE630674-146865 Nässjön 149 Nässjön Ronnebyån
209 Näversjön SE634021-144131 Näversjön Näversjön Mörrumsån
210 Omlöp Åby SE632266-143768 Omlöp Åby MÖRRUMSÅN: Helgasjön - Skavenäsasjön Mörrumsån
211 Osasjön SE630160-140177 Osasjön Osasjön Helge å
212 Pampasjön SE627816-138121 Pampasjön Pampasjön Helge å
213 Radera mig - Alsterån från Alstern SE631496-148449 Alsterån från Alstern 001 Lillån Alsterån
214 Radera mig - Bäck från Spjällsjön SE628605-142580 Bäck från Spjällsjön 052 Ålkistebäcken Lagan
215 Rosendalsån SE633815-143640 Rosendalsån WA45733714 Mörrumsån
216 Rottnen SE629475-145815 Rottnen BF041 Rottnen Ronnebyån
217 Råsa göl SE630672-146276 Råsa göl 150 Råsa Göl Ronnebyån
218 Römningen utlopp SE627437-138457 Römningen utlopp e100 Römningen Helge å
219 S. Kvesen Rammsjöväg SE626280-147100 S. Kvesen Rammsjöväg Nättrabyån Nättrabyån
220 Sandsjön vid Södra Sandsjö SE626406-145883 Sandsjön vid Södra Sandsjö Sandsjön vid Södra Sandsjö Ronnebyån
221 Sandsjön vid Åhult SE630747-147146 Sandsjön vid Åhult Sandsjön vid Åhult Ronnebyån
222 Sjöatorpasjön SE633241-146670 Sjöatorpasjön 013 Sjöatorpasjön Alsterån
223 Skaddeån SE630770-142086 Skaddeån HJORTSBERGAÅN: Salen - Bäck från Sjöatorpasjön Mörrumsån
224 Skeppshultasjön SE628219-139358 Skeppshultasjön Skeppshultasjön Helge å
225 Skogskvarn SE628380-146320 Skogskvarn RONNEBYÅN: Viren - Bäck vid Öljeholm Ronnebyån
226 Skyeån Ingelstad SE629105-144605 Skyeån Ingelstad AGGAÅ: Lidhemssjön - Torsjön Mörrumsån
227 Skäravattnet SE626277-142200 Skäravattnet 160 Skäravattnet Skräbeån
228 Skärsjön SE627337-139097 Skärsjön Skärsjön Helge å
229 Skärsjön SE628881-136095 Skärsjön Skärsjön Lagan
230 Skärsjön SE633164-144128 Skärsjön Skärsjön Mörrumsån
231 Skärsjön u dos SE632652-147347 Skärsjön u dos b025 Forsaån Alsterån
232 Spjällsjön SE628520-142563 Spjällsjön 140 Bäck från Vasen Mörrumsån
233 Stensjön SE625881-143651 Stensjön Stensjön Mieån
234 Stora Björkesjö SE632904-147963 Stora Björkesjö 014 Stora Björkesjö Alsterån
235 Stora Hensjön SE626258-145515 Stora Hensjön Stora Hensjön Ronnebyån
236 Stora skärsjön SE633238-145724 Stora Skärsjön 117 Stora Skärsjön Mörrumsån
237 Stråken neds SE632589-142509 Stråken neds g110 LEKARYDSÅN: Danssjön - Stråken Mörrumsån
238 Stångsmålaån utlopp Vikholmen SE627165-146170 Utlopp Vikholmen Stångsmålaån Ronnebyån
239 Sutaresjön SE625483-143523 Sutaresjön Sutaresjön Mieån
240 Svanåsasjön SE632295-143155 Svanåsasjön 120 Svanåsasjön Mörrumsån
241 Svartasjö SE626429-137784 Svartasjö 041 LILLÅN: Helge å - Stuvhult Helge å
242 Svartasjön SE626663-145514 Svartasjön 155 Svartasjö Ronnebyån
243 Svartsjöns utlopp SE625840-146375 Svartsjöns utlopp LILLÅN: Ronnebyån (Dämn. Omr.) - Kinnen Ronnebyån
244 Sävsjön SE632139-147593 Sävsjön 007 Sävsjön Alsterån
245 Södra sjö SE630994-146309 Södra sjö 151 RONNEBYÅN: Fibbleån Ronnebyån
246 Södrasjön SE625835-143569 Södrasjön Södrasjön Mieån
247 Södrasjön SE629520-138933 Södrasjön Södrasjön Helge å
248 Sörsjön SE632231-141977 Sörsjön 129 Sörsjön Mörrumsån
249 Sörsjön nedstr SE626242-144366 Sörsjön nedstr a140 WA89179467 Mieån
250 Tannsjö SE627102-136478 Tannsjö Tannsjö Lagan
251 Tiken SE626085-144796 Tiken Tiken Bräkneån
252 Tiken utlopp SE626066-144821 Tiken utlopp a060 Tiken Bräkneån
253 Tjuredasjön SE632538-144149 Tjuredasjön Tjuredasjön Mörrumsån
254 Tjurken SE630195-140579 Tjurken Tjurken Helge å
255 Tolgasjön SE632319-143785 Tolgasjön Tolgasjön Mörrumsån
256 Torarpsån vid Gårdshult SE630100-136380 Torarpsån vid Gårdshult Bäck mellan Bolmen - Torserydssjön Lagan
257 Torarpsån vid Gällestorp SE630140-136485 Torarpsån vid Gällestorp Bäck mellan Bolmen - Torserydssjön Lagan
258 Torpaån SE629238-136848 Blästjärnverket TORPAÅN: Bolmån - Bäck från Mäen Lagan
259 Torserydssjön utlopp SE630054-135998 Torserydssjön utlopp c100 Torserydssjön Lagan
260 Transjön SE629503-147737 Transjön Lyckebyån
261 Trehörnasjön SE626651-144098 Trehörnasjön 141 Trehörnasjön Mörrumsån
262 Trehörningen ö utlopp SE630067-140912 Trehörningen ö utlopp b090 Östra Trehörningen Helge å
263 Trollag u dos SE627732-137894 Trollag u dos e075 ISSJÖABÄCKEN: Hängasjön - Tuvesjön Helge å
264 Tutaryd u dos SE630415-139359 Tutaryd u dos e015 LILLÅN: Hängasjön - Klövarydssjön Helge å
265 Tuvesjön SE627944-137865 Tuvesjön Tuvesjön Helge å
266 Tvinnesh u dos SE633144-146999 Tvinnesh u dos e055 Alsterån
267 Tvärån SE631285-142349 TVÄRÅN: Lekarydsån - Vångsnäsmosse Mörrumsån
268 Tångasjön SE629393-142999 Tångasjön 142 Tångasjön Mörrumsån
269 Ulvsjön SE626507-144297 Ulvsjön 091 Ulvsjön Mieån
270 Upp damm Stockekvarn SE631913-144277 Upp damm Stockekvarn ROTTNEÅN: Helgasjön - Innaren Mörrumsån
271 Uppströms Kvarnfall SE629925-147264 Uppströms Kvarnfall LESSEBOÅN: Fagerhultsån Ronnebyån
272 Uvasjön SE631317-150208 Uvasjön Uvasjön Alsterån
273 Vasebrobäcken SE633175-143690 Vasebrobäcken BF073 WA90067917 Mörrumsån
274 Vasen SE629031-146234 Vasen 152 Vasen Ronnebyån
275 Vid Gemla SE630480-143005 Vid Gemla MÖRRUMSÅN: Bokabäcken - Bergkvarasjön Mörrumsån
276 Vid Hakafors SE631345-141790 Vid Hakafors HJORTSBERGAÅN: Bäck från Sjöatorpasjön - vid Bengtsboda Mörrumsån
277 Vid Karlsborg SE631375-142215 Vid Karlsborg TVÄRÅN: Lekarydsån - Vångsnäsmosse Mörrumsån
278 Vid Stockekvarn SE631900-144255 Vid Stockekvarn ROTTNEÅN: Helgasjön - Innaren Mörrumsån
279 Vid Strömma SE630460-135960 Vid strömma LIDHULTSÅN: Unnen - Stensjön Lagan
280 Vid väg till Vrånghult SE634310-146045 Vid väg till Vrånghult Mörrumsån: Änghultasjön - Boskvarnasjön Mörrumsån
281 Vikasjön SE631051-144611 Vikasjön 123 Vikasjön Mörrumsån
282 Vinen SE627275-142183 Vinen 143 Vinen Mörrumsån
283 Viren SE627780-146269 Viren Viren Ronnebyån
284 Vrången SE632207-149580 Vrången Vrången Alsterån
285 Väjlen SE625979-143776 Väjlen 092 Mieån
286 Vännesjö SE628160-135805 Vännesjö VÄNNEÅN: Lagan - Vännesjö Lagan
287 Vänneån nedströms Kåpsjön SE627672-135755 Vänneån nedströms Kåpsjön I070 VÄNNEÅN: Lagan - Vännesjö Lagan
288 Yasjön SE630732-135869 Yasjön Yasjön Lagan
289 Yasjön SE632826-141689 Yasjön Yasjön Lagan
290 Ygden SE626980-144922 Ygden Ygden Bräkneån
291 Yxnasjön SE630365-135662 Yxnasjön Yxnasjön Lagan
292 Åbodasjön SE632901-141943 Åbodasjön Åbodasjön Lagan
293 Åkhultsbäcken vid Mattisbygget SE633190-142477 Åkhultsbäcken vid Mattisbygget Bäck från Fiolen Mörrumsån
294 Ålakullebäcken nedstr. Mäen SE628735-136515 Ålakullebäcken nedstr. Mäen Bäck från Mäen Lagan
295 Åmen SE631725-147355 Åmen 009 ALSTERÅN: Alstern - Möckeln Alsterån
296 Årsjön SE628204-142418 Årsjön 144 Bäck från Vasen Mörrumsån
297 Årsjön nedstr SE628445-142455 Årsjön nedstr i020 Bäck från Vasen Mörrumsån
298 Årydsjön SE630037-144978 Årydsjön Årydsjön Mörrumsån
299 Åsnen SE627964-143692 Åsnen ÅSNEN: Östra Åsnen Mörrumsån
300 Åsnen, Horgefjorden västra SE627183-142629 Snen, Horgefjorden västra Mörrumsån
301 Åsnen, Horgefjorden östra SE627025-142890 Snen, Horgefjorden östra Mörrumsån
302 Älganässjön utlopp SE631212-141450 Älganässjön utlopp h020 Älganässjön Mörrumsån
303 Älgasjön SE630018-147222 Älgasjön 153 LESSEBOÅN: Fagerhultsån Ronnebyån
304 Älgasjön SE632037-148753 Älgasjön Älgasjön Alsterån
305 Älgasjön SE632344-149314 Älgasjön 011 HINDABÄCKEN: Tämmen - Frögöl Alsterån
306 Ältasjön SE630137-135533 Ältasjön LIDHULTSÅN: Unnen - Stensjön Lagan
307 Ö. lidhult SE630235-135630 Ö. lidhult LIDHULTSÅN: Unnen - Stensjön Lagan
308 Öhrsbäcken u vivljunga SE627575-135849 Öhrsbäcken u vivljunga i115 Lagan
309 Öjaren SE632727-144171 Öjaren Öjaren Mörrumsån
310 Ömaden SE629865-146142 Väg till motorbana RONNEBYÅN: Fibbleån Ronnebyån
311 Örsled västra fåran SE630504-143460 Örsled västra fåran MÖRRUMSÅN: Bergkvarasjön - Helgasjön Mörrumsån
312 Öster Gransholm SE629765-147685 Öster Gransholm Lyckebyån Lyckebyån
313 Östergölen SE627336-147078 Östergölen 145 Östergölen Nättrabyån
314 Östergölen utlopp SE627275-147096 Östergölen utlopp a005 Östergölen Nättrabyån
315 Östersjön neds SE626244-147072 Östersjön neds a060 Nättrabyån
316 Östra Hökasjö SE630774-140992 Östra Hökasjö 026 Östra Hökasjö Helge å
317 Övden SE627654-141930 Övden Övden Helge å
318 Övrasjöns inlopp SE632765-144670 Övrasjöns inlopp MÖRRUMSÅN: Övrasjö - Örken Mörrumsån
319 Övre lokal SE632285-146860 Dammån övre lokal Dammån Alsterån