Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  LIDHULTSÅN: Bolmen - Unnen (WA30152823)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  LIDHULTSÅN: Bolmen - Unnen (WA30152823)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  LIDHULTSÅN: Bolmen - Unnen (WA30152823)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  LIDHULTSÅN: Bolmen - Unnen (WA30152823)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Hylte - 1315
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Lagan - SE98000
Åtgärdsområde
Lagan
Startår
1978
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6306453
SWEREF99 TM Östlig: 412200

RT 90 2,5 gon V - X: 6309670
RT 90 2,5 gon V - Y: 1363100

WGS84 Latitud: 56.8935516685
WGS84 Longitud: 13.5588758196

ETRS-89 Latitud: 56.89347
ETRS-89 Longitud: 13.55873

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Elfiske c080 Unnen utlopp
KEU, Kronobergs län Vattenkemi c080 Unnen utlopp
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag 520 Unnens utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Elfiske Fisk   1 gång per år 2012 -
KEU, Kronobergs län Elfiske Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 2012 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1994 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1978 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1994 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1978 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1994 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1978 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1994 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 6 gånger per år 2010 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1978 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1978 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1994 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kronobergs länFisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
SRK, LaganFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningKEU, Kronobergs länFisk
SRK, LaganNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve