Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Örken (WA66283475)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Örken (WA66283475)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Örken (WA66283475)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Örken (WA66283475)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:57 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1973
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6326966
SWEREF99 TM Östlig: 500371

RT 90 2,5 gon V - X: 6329150
RT 90 2,5 gon V - Y: 1451550

WGS84 Latitud: 57.0860622254
WGS84 Longitud: 15.0061331618

ETRS-89 Latitud: 57.08606
ETRS-89 Longitud: 15.00612

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Elfiske Omlöp Böksholm
SRK Mörrumsån Vattenkemi 115 Örkens utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Elfiske Fisk   En gång 2004 2004
KEU, Kronobergs län Elfiske Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) En gång 2004 2004

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1973 2010
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalsvavel 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1973 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1973 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK MörrumsånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK MörrumsånNäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet