Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Stationen skapades: 2011-02-28 18:48
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Blekinge - 10
Kommun
Karlskrona - 1080
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Lyckebyån - SE80000
Åtgärdsområde
Lyckebyån
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6249937
SWEREF99 TM Östlig: 542424

RT 90 2,5 gon V - X: 6251600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1492710

WGS84 Latitud: 56,392142494718
WGS84 Longitud: 15,6872059979224

ETRS-89 Latitud: 56.39214
ETRS-89 Longitud: 15.68720

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag ly06 Lyckebyån vid Långemåla
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Lyckebyån vid Långemåla

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1988 2009
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   1 gång per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1996 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1996 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1994 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1996 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1996 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 1996 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1996 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1996 2009
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   1 gång per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1996 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 1996 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1996 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1996 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1996 2009
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1988 2009
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Försurning   1 gång per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 1 gång per år 1996 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1988 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1996 2009
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 1996 2009

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Blekinge länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur