Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hunserödsbäcken (Pråmmöllebäcken) (WA24076124)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hunserödsbäcken (Pråmmöllebäcken) (WA24076124)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hunserödsbäcken (Pråmmöllebäcken) (WA24076124)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-08-21 09:30 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Ängelholm - 1292
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1982
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6235271
SWEREF99 TM Östlig: 374106

RT 90 2,5 gon V - X: 6238900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1324150

WGS84 Latitud: 56.2456022787
WGS84 Longitud: 12.9683701035

ETRS-89 Latitud: 56.24560
ETRS-89 Longitud: 12.96836

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Rönne å Bottenfauna i vattendrag 48 Promöllebäcken, vid Ällekärr
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag 48 Promöllebäcken, vid Ällekärr
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag 48 Promöllebäcken, vid Ällekärr

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1982 -

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Hydrologisk regim vattendrag   6 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Hydrologisk regim vattendrag Vattenflöde vattendrag 6 gånger per år 1987 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Näringsämnen   1 gång per år 1997 2011
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Näringsämnen Järn 1 gång per år 1997 2011
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Näringsämnen Mangan 1 gång per år 1997 2011
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   1 gång per år 1997 2011
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1997 2011
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1997 2011
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1997 2011
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1997 2011
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1997 2011
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1997 2011
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1997 2011
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1997 2011
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 1 gång per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1987 2011

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Rönne åBottenfauna
Hydrologisk regim vattendrag
Operativ övervakningSRK, Rönne åBottenfauna