Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Olshammarsåsen, Guldsmedsbodaområdet (WA89259622)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Olshammarsåsen, Guldsmedsbodaområdet (WA89259622)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Olshammarsåsen, Guldsmedsbodaområdet (WA89259622)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Olshammarsåsen, Guldsmedsbodaområdet (WA89259622)
Stationen skapades: 2015-01-16 10:20 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Örebro - 18
Kommun
Degerfors - 1862
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial