Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ljungbyåsen, Strömsnäsbruk (WA72224385)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ljungbyåsen, Strömsnäsbruk (WA72224385)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ljungbyåsen, Strömsnäsbruk (WA72224385)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ljungbyåsen, Strömsnäsbruk (WA72224385)
Stationen skapades: 2015-01-13 10:58 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Markaryd - 0767
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Lagan - SE98000
Åtgärdsområde
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000