Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stockholmsåsen-Sollentuna (WA33737492)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stockholmsåsen-Sollentuna (WA33737492)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stockholmsåsen-Sollentuna (WA33737492)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stockholmsåsen-Sollentuna (WA33737492)
Stationen skapades: 2015-01-12 13:50 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Stockholm - 01
Kommun
Sollentuna - 0163
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial