Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Halen (WA90474821)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Halen (WA90474821)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Halen (WA90474821)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Halen (WA90474821)
Stationen skapades: 2011-02-28 18:48
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Blekinge - 10
Kommun
Olofström - 1060
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
1986
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6238977
SWEREF99 TM Östlig: 467889

RT 90 2,5 gon V - X: 6241510
RT 90 2,5 gon V - Y: 1418020

WGS84 Latitud: 56,2944947971245
WGS84 Longitud: 14,4811885794939

ETRS-89 Latitud: 56.29448
ETRS-89 Longitud: 14.48118

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar sk61 Lillesjön södra

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1986 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1986 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1986 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1986 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1986 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1986 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1986 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1986 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1986 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1986 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1986 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Blekinge länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet