Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  WA17963744 (WA17963744)
Stationen skapades: 2022-01-25 11:38
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Blekinge - 10
Kommun
Karlskrona - 1080
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nättrabyån - SE81000
Åtgärdsområde
Startår
2020
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6242224
SWEREF99 TM Östlig: 525676

RT 90 2,5 gon V - X: 6244080
RT 90 2,5 gon V - Y: 1475865

WGS84 Latitud: 56,3240514222085
WGS84 Longitud: 15,4151686642944

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER: länsstyrelsen Blekinge Verifiering mha kiselalgsanalys

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER: länsstyrelsen Blekinge Verifiering mha kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger   En gång 2020 -