VER: länsstyrelsen Blekinge

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Övergripande program för verifiering av vattenförvaltningsarbete i Blekinge län.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Blekinge län
VER, Verifieringsövervakning
2020
-
Pågående
Blekinge
2022-02-10 15:12
2022-02-10 16:23
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bro uppströms Hallsjön SE624731-147205 LISTERBYÅN: Hallsjön - Stensjön Kustområde
2 Byemålaån, vid väg 585 SE624875-142372 BYEMÅLAÅN: Snövlebodaån - Björksjön Skräbeån
3 Bäck från Hörnen via Karsagölen SE624408-147586 WA17963744 Nättrabyån
4 Bäck från Stora Havsjön SE623887-149474 Bäck från Stora Havsjön Lyckebyån
5 Farabolsån, Emmedal SE624987-142224 SNÖVLEBODAÅN: Bäck vid Bymåla - Karssjön Skräbeån
6 Fundersmåla ned bron SE625689-147743 NÄTTRABYÅN: Bäck från Stora Skälen - Kvillebäcken Nättrabyån
7 Långasjöbäcken upp väg t Berga SE624723-147603 Långasjöbäcken: Nättrabyån - Stora Skälen Nättrabyån
8 Marielund SE623214-148257 NÄTTRABYÅN: Östersjön - Lillån Nättrabyån
9 Mieån, Loberget SE624782-144165 MIEÅN: Långasjön - Mien Mieån
10 Ned Svansjömad SE624250-144021 Påkamålabäcken Mieån
11 Pukavik E22 SE622520-142945 Östra Orlundsån Kustområde
12 Rosenholm SE623278-148761 Silletorpsån Kustområde
13 Siggarpsån, Modala kvarn SE623175-144683 Klockarebäcken - Lyckebybäcken - Persgärdeån - Tattån - Öjasjöbäcken - Strängabäcken Kustområde
14 Stora Kroksjöbäcken öst SE624167-141512 Stora Kroksjöbäcken Skräbeån
15 Ström mellan Raslången-Filkesjön SE624120-141436 SKRÄBEÅN: Raslången - Filkesjön Skräbeån
16 Ällhölabäcken, S. Knivsjön SE624100-143718 Ällhölabäcken Mörrumsån