Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  MIEÅN: Långasjön - Mien (WA79537105)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  MIEÅN: Långasjön - Mien (WA79537105)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  MIEÅN: Långasjön - Mien (WA79537105)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  MIEÅN: Långasjön - Mien (WA79537105)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:03 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Blekinge - 10
Kommun
Karlshamn - 1082
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mieån - SE85000
Åtgärdsområde
Mieån
Startår
1994
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6245561
SWEREF99 TM Östlig: 491433

RT 90 2,5 gon V - X: 6247820
RT 90 2,5 gon V - Y: 1441650

WGS84 Latitud: 56.3546512126
WGS84 Longitud: 14.8613673861

ETRS-89 Latitud: 56.35465
ETRS-89 Longitud: 14.86136

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag mi05 Mieån, Loberget
VER: länsstyrelsen Blekinge Verifiering mha kiselalgsanalys

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   2 gånger per år 1994 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1994 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1994 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   2 gånger per år 1994 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1994 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1994 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1994 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Försurning   2 gånger per år 1994 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 2 gånger per år 1994 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1994 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER: länsstyrelsen Blekinge Verifiering mha kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger   En gång 2020 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Blekinge länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur