Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  LISTERBYÅN: Hallsjön - Stensjön (WA38268354)
Stationen skapades: 2022-01-25 11:09
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Blekinge - 10
Kommun
Ronneby - 1081
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE81082
Åtgärdsområde
Startår
2021
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6245416
SWEREF99 TM Östlig: 521832

RT 90 2,5 gon V - X: 6247318
RT 90 2,5 gon V - Y: 1472058

WGS84 Latitud: 56,3529219053816
WGS84 Longitud: 15,3532793472864

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER: länsstyrelsen Blekinge Verifiering mha kiselalgsanalys

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER: länsstyrelsen Blekinge Verifiering mha kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger   En gång 2021 -