Gruvstugan VT403

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE624664-166893
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE650525-153839 (WA87826472)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE650525-153839 (WA87826472)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE650525-153839 (WA87826472)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE650525-153839 (WA87826472)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Norrköping - 0581
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE66067
Åtgärdsområde
Startår
2012
Slutår
2016

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön 1553 Gruvstugan VT403
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST068 Gruvstugan VT403
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST068 Gruvstugan VT403

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön pH   3 gånger per år 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   En gång 2012 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Alkalinitet   3 gånger per år 2013 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   En gång 2012 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Konduktivitet   3 gånger per år 2012 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   En gång 2012 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kalcium   3 gånger per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Järn   3 gånger per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Mangan   3 gånger per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Temperatur   14 gånger per år 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alifater   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   En gång 2012 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Magnesium   3 gånger per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Grumlighet   4 gånger per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Koliforma bakterier   11 gånger per år 2015 2015
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alifater   En gång 2012 2012

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakningKonduktivitet
Kemisk operativ övervakningRVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakningKonduktivitet

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial