Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Herräng (WA84872232)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Herräng (WA84872232)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Herräng (WA84872232)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Herräng (WA84872232)
Stationen skapades: 2015-01-12 13:50 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE57058
Åtgärdsområde
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial