Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån (WA11631056)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån (WA11631056)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån (WA11631056)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån (WA11631056)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:03 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Blekinge - 10
Kommun
Ronneby - 1081
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Bräkneån - SE84000
Åtgärdsområde
Bräkneån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6248713
SWEREF99 TM Östlig: 501942

RT 90 2,5 gon V - X: 6250850
RT 90 2,5 gon V - Y: 1452200

WGS84 Latitud: 56.3830437398
WGS84 Longitud: 15.0314542058

ETRS-89 Latitud: 56.38304
ETRS-89 Longitud: 15.03144

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag 8 Bräkneån, nedströms Bälganet
SRK, Bräkneån Elfiske i vattendrag 8 Bräkneån, nedströms Bälganet
SRK, Bräkneån Bottenfauna i vattendrag 8 Bräkneån, nedströms Bälganet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Bräkneån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1986 2010
SRK, Bräkneån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 0 2010
SRK, Bräkneån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 0 2010
SRK, Bräkneån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 0 2010
SRK, Bräkneån Elfiske i vattendrag Fisk   Var tredje år 0 -
SRK, Bräkneån Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) Var tredje år 0 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1987 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2012 -
SRK, Bräkneån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, BräkneånFisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet